Gruppen-3a-328x120

Länsstyrelsen har hävt eldningsförbudet – men fortsatt förbud i Hässleholm

Länsstyrelsen har hävt eldningsförbudet – men fortsatt förbud i Hässleholm

Länsstyrelsen hävde på tisdagseftermiddagen eldningsförbudet för Skåne. Men i Hässleholms kommun, liksom i flera andra skånska kommuner, är det fortfarande förbjudet att elda utomhus utom på iordningställda grillplatser som inte har direkt kontakt med marken. Anledningen är att det fortfarande är väldigt torrt i skog och mark.

Länsstyrelsens eldningsförbud har gällt sedan den 23 juli, då med undantag av grill med ben på egen tomt. Den 25 juli skärptes det till ett totalt eldningsförbud, efter uppmaning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den 13 augusti lättade länsstyrelsen åter lite på grillförbudet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan klockan 16 på tisdagen har Länsstyrelsen inte längre något generellt eldningsförbud för Skåne. Brandrisken är dock fortfarande inte över på alla platser i regionen och Länsstyrelsen betonar nu att det är upp till varje kommun att avgöra om det ska vara tillåtet att elda eller inte.

– Vi har inte längre samma höga brandrisknivåer som tidigare i somras. Risknivåerna varierar lokalt och det är viktigt att följa beslutet i den kommun man bor i eller besöker, säger länsöverdirektör Ola Melin.

Länsstyrelsen hänvisar till respektive kommuns webbplats för besked om vad som gäller, men uppmanar till fortsatt försiktighet.

Kommunen ger också råd på sin hemsida.

– Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar direkt på marken. Tänk på att ha koll på grillen när du grillar och ha alltid vatten och släckningsutrustning nära till hands. Se till att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se