logga-ligg-tjock

Demokrati?

Demokrati?

INSÄNDARE. En fråga som med förliga vindar seglat upp som en huvudfråga inför kommunalvalet i Hässleholms kommun är den uteblivna folkomröstningen i frågan om Musikpaviljongen. Ett stort demokratiskt oförstånd hos en stor del av politikeretablissemanget har i denna fråga blottlagts.
Ett tack till kommunfullmäktigeordföranden Douglas Roth för att han ånyo lyfter frågan på insändarsidor i Frilagt och Norra Skåne.
Ja, här vill vi ha svar av varenda en av er politiker sittande i kommunfullmäktige, arbetsutskott, styrelser, nämnder o.s.v. och där uppbärande ersättningar utgående av skattemedel utgörande resultatet av allas våra ansträngningar.
Ska ni också fortsatt hindra väljarna från att göra sin röst hörd i det djupt demokratiska förfarande som går under benämningen folkomröstningar?
Medborgarpartiet i Hässleholms kommun har i sitt partiprogram (se www.medborgar-partiet.se!) möjligheten att folkomrösta som en av partiets huvudfrågor.
Anm.: Demokrati (folkstyre) från grekiskans ”demos”, folket och ”kratos”, styre. Vi erinrar oss också första meningen i Sveriges Rikes Lag ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Medborgarpartiet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se