torsjö live vers2

Bara etablerade partiers valsedlar tillgängliga vid röstning på äldreboenden

Nu har förtidsröstningen startat och även den nya möjligheten för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar att få hjälp av ambulerande röstmottagare som ska ha med sig allt material som behövs för att rösta. Men de har bara med sig de etablerade partiernas röstsedlar när de exempelvis åker ut till äldreboenden. Lagen kräver inte mer. […]

Löftena kunna visst svikas

INSÄNDARE. När jag som liten påg i mitten av förra seklet gick i Gammalstorps söndagsskola, som egendomligt nog låg i Hörröd, brukade vi ofta sjunga en sång, som började ”Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar”. Det var en gammal läsarsång författad av pingströrelsens grundare och grand old man Levi Pethrus. Sången är i […]

Låt fotbollen bygga broar

INSÄNDARE. Vad är det som gör att vi i Hässleholm år 2018 inte kan förena tjej- och killfotbollen bättre? Vi behöver visa att vi kan bygga broar snarare än att rasera dem. Detta skapar GEMENSKAP. Varför inte arrangera en talangjakt för fotbollsintresserade tjejer och killar, i ett samarbete med IFK, FCHF, HIF och GIK – […]

Man lär så länge man lever

INSÄNDARE. Äntligen kommer det efterlängtade regnet och bekymrade grillare kan andas ut. Dock kvarstår torkans verkningar för Sveriges lantbrukare och foderbrist, slaktköer m m är problem för många. Kan då den torra sommaren ändå ha lärt oss en del som vi tar med oss för framtiden ? Allmänheten börjar förstå att livsmedelsproduktion i Sverige inte är […]

Försök inte laga det som inte är trasigt

INSÄNDARE. Vi välkomnar att Moderaterna i Skåne är öppna och ärliga med vad de vill göra med sjukhuset i Hässleholm och att de kan tänka sig att sälja ut det om de får makten i Region Skåne. Vi socialdemokrater tycker att det är en mycket dålig idé att sälja ut sjukhuset till privata vinstdrivande intressen helt […]

Vackert hus – men felplacerat

INSÄNDARE. I NSk 22/8 prisar Stig Hansson det ”vackra hus” som har placerats där Musikpaviljongens låg. Vad hade han förväntat sig: ett ”fult hus”? Jag kan gärna hålla med om att det exteriört är tilltalande, men det är totalt felplacerat. Det skulle givetvis byggts på den plats som Paviljongen befinner sig i dag. Här kan man […]

Ansvarslöst slöseri med skattemedel

INSÄNDARE.  Först slösar S, C, Mp och V bort 29 miljoner + konsultarvoden på ombyggnaden av Järnvägsgatan i stället för att lyfta frågan till kommunfullmäktige och försöka hitta en bred lösning där. Risken är stor att det nu kommer en ny ombyggnad för ett antal miljoner för att rätta till de tokigheter som ni ställt […]

Våld i nära relationer

INSÄNDARE. Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem. Barn som tvingas uppleva eller själva bli utsatta för våld i hemmet får sämre förutsättningar och drabbas i högre grad av psykisk ohälsa, som är ett ökande problem bland våra barn och ungdomar idag. Missbruk, […]

Cirkus på Järnvägsgatan

INSÄNDARE. Beslutande i Hässleholms kommun och ansvariga  för förändringen av Järnvägsgatan utanför stationen. Det är så man kan gå upp i atomer. Man måste ju kunna parkera eller stanna sin bil för att lämna av någon person eller hämta någon. Tänk om ni var företagare. Skulle ni då inte vilja ha era varor? Leverantören måste ju […]

Demokrati?

INSÄNDARE. En fråga som med förliga vindar seglat upp som en huvudfråga inför kommunalvalet i Hässleholms kommun är den uteblivna folkomröstningen i frågan om Musikpaviljongen. Ett stort demokratiskt oförstånd hos en stor del av politikeretablissemanget har i denna fråga blottlagts. Ett tack till kommunfullmäktigeordföranden Douglas Roth för att han ånyo lyfter frågan på insändarsidor i Frilagt […]