torsjö live vers2

Ansvarslöst slöseri med skattemedel

Ansvarslöst slöseri med skattemedel

INSÄNDARE.  Först slösar S, C, Mp och V bort 29 miljoner + konsultarvoden på ombyggnaden av Järnvägsgatan i stället för att lyfta frågan till kommunfullmäktige och försöka hitta en bred lösning där. Risken är stor att det nu kommer en ny ombyggnad för ett antal miljoner för att rätta till de tokigheter som ni ställt till med.

Man driver också igenom initiativärenden i Tekniska nämnden, där de rödgröna har majoritet, i ett flertal frågor. Vi kan ta ombyggnaden av Magnarps kolonin där man beslutar om 1,5 miljoner till ombyggnad av kolonin utan några underlag som beskriver vad man ska ha för verksamhet där, vilka som ska använda den, vad det finns för behov etc. Varför inte först göra en utredning för att få svar på vilket behov som finns och därefter budgetera pengar för en ombyggnad som är värt namnet. Det kanske i stället behövs 6 miljoner för att det skall uppfylla de behov som finns. Vad får man för 1,5 miljoner?

Vi kan ta nästa exempel, Vanneberga skola. Där säger man att man vill bygga om skolan för 8 miljoner och det kanske behövs. I stället för att budgetera dessa pengar om man nu vinner valet så driver man igenom en ombyggnad för 2 miljoner. Hur ansvarsfullt är detta? Vad får man för 2 miljoner om det nu behövs 8 miljoner? Det är ungefär som om jag behöver byta bil och den kostar 500 000:- men jag har bara 150 000:-. Antingen finansierar jag de saknade 350 000:- på något bra sätt eller så väntar jag tills jag har alla pengarna. Jag köper ju inte bara en ratt, fyra hjul och en motor. När man sedan läser Norra Skåne idag (läs måndag) så inser man hur tokigt detta är. Tekniska nämnden har en lista på andra fastigheter som akut behöver underhåll och där finns inte Vanneberga skola med. Varför går politikerna i S, C, Mp och V över huvudet på Tekniska nämnden som ju är satta att ansvara för bl a kommunens fastigheter. Detta är inget annat än huvudlöst agerande och röstfiske inför valet. Oerhört ansvarslöst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nästa fråga är ombyggnaden av Stralsunds mottagningskök till ett tillagningskök som man drev igenom i BUN när det samtidigt pågår en utredning i kommunen om hur man skall ha det med matförsörjningen. Varför inte vänta och se vad denna utredning kommer fram till? Där visar det sig kanske att en helt annan lösning är bättre och då är det utkastade pengar som man då investerat.

Ytterligare en fråga är fiberutbyggnaden i kommunen. I Fullmäktige sa man innan beslut fattades om fiberutbyggnad att det behövdes 149 miljoner och att det var väl tilltaget och att verksamheten sedan skulle vara självfinansierad då intäkterna började trilla in. I dag är kostnaderna uppe i 500 miljoner och då är man inte klar i alla tätorter och det som återstår är landsbygden där investeringen kostar ännu mer än vad det kostar i tätorterna. Var slutar det, 700 eller 900 miljoner? Anslutningsgraden är i dag ca 25%. Hur skall denna ekvation gå ihop? Detta skedde när ni hade majoriteten i kommunen. Det är kanske inte så konstigt om man nu från vissa partier börjar dra öronen åt sig och funderar på att sälja ut verksamheten när de nu fått detta bekymmer i knäet. Varför har ni inte haft koll på detta och dragit i bromsen tidigare?

Det känns som om S, C, Mp och V har bestämt sig för att driva igenom vissa frågor utan en bred uppgörelse för att visa att ni har makten i nämnderna och ni gör som ni vill. Men ni skall veta en sak och det är att det är våra skattepengar som ni leker med. Jag anser inte att detta är en ansvarsfull ekonomisk politik och ni måste ställas till svars för detta. Det bästa sättet att ställa er till svars är att visa vårt missnöje i valet den 9 september. I ovanstående frågor har jag inte vägt in om man skall behålla Magnarpskolonin eller Vanneberga skola då det är en helt annan fråga, utan jag har bara rent krasst tittat på hur man slösar med pengarna.

För mig är valet enkelt, jag väljer slöseri med skattemedel som rubrik.

Thomas Haraldsson.

Liberalerna Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se