Gruppen-3a-328x120

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

INSÄNDARE. Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem. Barn som tvingas uppleva eller själva bli utsatta för våld i hemmet får sämre förutsättningar och drabbas i högre grad av psykisk ohälsa, som är ett ökande problem bland våra barn och ungdomar idag. Missbruk, depression, ångest, koncentrationssvårigheter, självdestruktivitet och ätstörningar är några av de konsekvenserna av att vara utsatt.

”Det Europeiska jämnställdhetsinstitutet” (EIGE) har gjort en beräkning av den årliga kostnaden för våld i nära relationer. Beräkningen visade en kostnad på 1000kr/invånare per år i Sverige. Omräknat till Hässleholms kommun är den totala samhällskostnaden ca 50 miljoner.

Att satsa på förebyggande arbete mot ”Våld i nära relationer” ger inte bara människor ett tryggare liv med bättre förutsättningar utan är även en lönsam investering.

 Ideella kvinno-och tjejjourer gör ett betydelsefullt arbete med stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för våld och till barn som tvingats uppleva våldet i hemmet. Den socialdemokratiska regeringen stärker vårbudgeten till kvinno-och tjejjourernas arbete med 50 miljoner kronor under 2018. 

Det pågår även en utredning på Socialdepartementet som arbetar sedan januari i år med att se över formerna och villkoren för statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer där målsättningen är att identifiera möjliga sätt att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för dessa organisationer och ett fungerande brottsofferstöd inom kommuners och landstingens ansvarsområden.

 

Annelie Cederberg

Thomas Lindell

Anders Wallentheim

Rolf Delcomyn

Monica Ero

Socialdemokraterna i Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se