torsjö live vers2

Man lär så länge man lever

Man lär så länge man lever

INSÄNDARE. Äntligen kommer det efterlängtade regnet och bekymrade grillare kan andas ut. Dock kvarstår torkans verkningar för Sveriges lantbrukare och foderbrist, slaktköer m m är problem för många.

Kan då den torra sommaren ändå ha lärt oss en del som vi tar med oss för framtiden ?

Allmänheten börjar förstå att livsmedelsproduktion i Sverige inte är oberoende av vädret och att vi behöver ett konkurrenskraftigt svensk lantbruk. Centerpartiet vill underlätta för lantbruksföretagen genom regelförenklingar och minskad myndighetsbyråkrati, Det är inte rimligt att tusentals bönder skall få vänta på EU-stöd för 2015, 2016 och 2017 och en del av fördröjningen lär bero på problem med IT-systemet!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det behövs akuta åtgärder men även framförhållning. Sverige kan lämna in en ansökan till EU-kommissionen om att kunna ge mera statsstöd till svenskt lantbruk. En annan välkommen åtgärd är sänkning av slakteriavgifterna och transportbidrag för foder.

Genom att konsumenterna handlar svenskt kött och kommunerna förordar inköp av närproducerade livsmedel får vi en sundare kost som inte innehåller antibiotika.

”Man lär så länge man lever” är ett välkänt uttryck och lärdomen får bli att vi alla kan hjälpas åt för att svensk livsmedelsproduktion skall överleva och utvecklas.

Lars-Ivar Ericson C

kandidat i valet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se