torsjö live vers2

Bristande insyn

Bristande insyn

INSÄNDARE. Så har det skett igen. En skrivelse till Hässleholms kommun har inte diarieförts trots att man tidigare fått anmärkningar för detta och det dessutom genomförts särskild utbildning i offentlighetsprincipen.

För Medborgarpartiet är det en självklarhet att invånarna skall beredas största möjlig insyn i kommunens verksamhet.

Det gäller inte bara att diarieföring skall fungera. Lika naturligt är att samtliga nämndsammanträden öppnas för allmänheten om inte sekretess lägger hinder i vägen och att de kommunala bolagens bolagsstämmor blir offentliga.

Allt detta synes så självklart att inte någon med demokratiskt sinnelag kan ha något att invända.

Peter Alf

Medborgarpartiet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se