torsjö live vers2

Hållbarhet viktigt mål för Agneta Olsson Enochsson

Hållbarhet viktigt mål för Agneta Olsson Enochsson

Liberalernas Agneta Olsson Enochsson vill bland annat prioritera omsorgen och kunna garantera trygghetsboende för att äldre inte ska behöva sitta ensamma. Foto: Urban Önell

KOMMUNVALET 2018. Agneta Olsson Enochsson är Liberalernas förstanamn på kommunlistan i Hässleholms kommun. Frilagt gav Urban Önell i uppdrag att intervjua Agneta om hur hon och hennes parti ser på aktuella frågor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

– Hållbarhet. Den bör vara ekonomisk, social och miljömässig. Bygg en stad för dem som bor här, i det ingår givetvis omsorg, skola och ett rikt register av olika frågor.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

– Det gör mig orolig att det finns så många småpartier, och att det är svårt med den politiska dialogen. Vi måste börja med att prata för att kunna samverka. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna finns dock inte med på kartan. För oss är det för stora ideologiska skillnader, där kan det inte bli tal om något organiserat samarbete. Att det är som det är i kommunen betyder att det finns ett missnöje. Det är ett resultat av hur det sett under den senaste mandatperioden. Sedan ska vi ha klart för oss att det inte alltid är politikerna som tar besluten utan tjänstemännen. Vi kan behöva göra en översyn av detta, bland annat av våra bolag, men vi politiker måste säkerställa skattebetalarnas pengar.

Hur ska skattemedlen användas, det vill säga hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten ?

– All tillväxt bygger på att vi satsar på barn och unga. Vi måste alltså prioritera utbildning, i första hand att alla lär sig behärska svenska språket. I skolan kan vi behöva förstärka med lärarassistenter och utbyggd elevhälsovård. Omsorgen är också viktig. Äldre ska inte behöva sitta ensamma, utan bör garanteras en plats på ett trygghetsboende när de fyllt 80.

Agneta Olsson Enochsson ser tillgänglighet och transparens i kommunen som självklarheter. Foto: Urban Önell

Vad vill du göra åt skolans underskott?

– Det finns nog ingen quick fix. De som är verksamma i skolan arbetar bra, men vi behöver tänka till kring arbetssättet. Det är inte alltid mer resurser som behövs. Vi kanske kan få mer av samarbete, exempelvis när det gäller lokaler. Sätter vi in lärarassistenter behöver vi kanske inte lika många lärare.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolorna?

– Jag tror att föreningslivet, äldre som fungerar som förebilder, föräldrakontakter och ett aktivt hälsoteam kan bidra. Eftersom det är svårt för lärarna att klara det här själva, kan det behövas fler trygga vuxna. Helt och hållet kan jag nog inte svara på den här frågan.

Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

– Det arbetet är igång. Vi har fått nya pengar för att kunna hitta nya lösningar. Vad är det som påverkar algblomningen? Det vet vi inte riktigt. Just nu får vi luta oss tillbaka och se vad forskarna kommer fram till. Vi planerar inga konkreta åtgärder i dagsläget. Det är inte politikers uppgift att experimentera och hela tiden ha ett finger inne i förvaltningarna.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökade behov, personalbrist med mera?

– Jag tror man delvis kan lösa det genom att bygga trygghetsboenden. En del äldre vill bo själva, men det behövs andra alternativa lösningar. Det ska vara tryggt att bli äldre. Personalbristen kanske vi kan lösa med inträdesjobb, som leder till att många blir intresserade av att utbilda sig.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas? Biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar?

– Ja, det här med Järnvägsgatan blev inte bra. Var ska man parkera vid stationen? Måste det vara så dyrt att hyra lokaler? Affärerna ska inte behöva vara rädda för att de ska tvingas slå igen. Kan vi förenkla för företagen genom mindre byråkrati? Det borde gå att få fler verksamheter på plats i kulturhuset.

Vad behöver göras för att möta otryggheten i stan?

– För ökad trygghet kan vi behöva kommunala ordningsvakter i väntan på att det blir fler poliser. Sedan kan man behöva förbättra belysning med mera. Får vi ett levande torg blir tryggheten större.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

– Det behövs bättre bussförbindelser på de orter där det finns tågstationer. Även den kommunala servicen är viktig. Vi kan behöva se över boendesituationen. Bibliotek ska finnas på mindre orter. Det gäller också att lyfta föreningslivet, idrotten och kulturen. Ta vara på innovationsförmågan och drivkrafterna, det handlar inte bara om pengar. Vi politiker måste se till hela kommunen i alla lägen.

Hur vill du förbättra integrationen?

– En av nycklarna in i samhället är språkstudier. Därför måste vi ställa krav på att man läser svenska för att få bidrag. Det gäller i synnerhet kvinnorna. Barnen behöver också gå i förskola från tre års ålder. Enkla arbeten, så kallade introduktionsjobb, är en annan möjlighet. Jag har varit på Mötesplats Ljungdala. Där tycker jag att man jobbar för integration på hög nivå.

Vad anser du om böneutrop?

– Personligen är jag skeptisk till böneutrop. Religionsfrihet handlar om att vi ska ha respekt för varandras trosuppfattningar. Det som är frihet för den ene kan ibland drabba någon annans frihet. Det kan leda till att vi kommer fram till att det inte borde vara några böneutrop.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

– Nationellt jobbar man mycket med den frågan. Det är viktigt att man på kommunal nivå samverkar – skolan, polisen, socialen, ideella organisationer med flera – för att förebygga och motverka extremism. Vi behöver också skaffa oss mer kunskap om det här.

Behöver det byggas fler bostäder, i så fall för vem och var?

– Ja, det behöver vi titta mer på. Kommunen kan behöva renovera upp gamla bostadsområden. Låter man områden förfalla kan de bidra till segregation. Vi ska från kommunens sida använda Hässlehem aktivt, men även privata aktörer behövs. Det är viktigt att bostadsbyggandet inte bara riktar in sig på dem som har gott om pengar. Hur kan vi bygga billigare? Vi har ändå bra priser på exempelvis bostadsrätter här, jämfört med Malmö.

Vad vill du göra åt det bristande förtroendet för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn, information förbättras?

– Vi får jobba mer på hur vi bemöter medborgarna. Tillgänglighet och transparens är självklarheter. Det ska vara öppna dörrar. Vi som jobbar för kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Det får inte ske saker bakom kulisserna och det gäller både politiker och tjänstemän.

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

– Vi är för pressfrihet. Den får aldrig tas ifrån någon. Ingen politiker har rätt att in och påverka det som en journalist skriver, men man ska få möjlighet att bemöta det. Vi måste ta ansvar från båda sidor. Politiker och journalister får inte tappa respekten för varandras uppdrag. Sedan ska alla ha rätt att ha åsikter. En lokaltidning ska lyfta frågor om sådant som inte är tillfredsställande. Det behövs aktiv, granskande journalistik, så det är bra att Frilagt finns.

FAKTA:

Liberalerna.

Partiet bildades 1934 genom en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Då under namnet Folkpartiet. Sitt nuvarande namn, Liberalerna, fick partiet 2015. Liberalismens idéer föddes dock redan på 1700-talet. Frihet för den enskilde kan sägas vara kärnan i ideologin. 2014 fick Liberalerna 5,42 procent av rösterna i riksdagsvalet. I valet till kommunfullmäktige fick de 3,85 procent. Partiledare är Jan Björklund. En artikel om den politik Liberalerna vill driva Hässleholm hittar du här.

Agneta Olsson Enochsson.

58 år. Hållbarhetsstrateg. Är dessutom musikvetare. Har tidigare arbetat som lärare och församlingspedagog i Svenska kyrkan. Har dessutom erfarenhet av att driva eget företag. Kommer ursprungligen från Bjärnum. Aktiv kommunpolitiker sedan 15 år tillbaka, till största delen i Malmö. Bor sedan två och ett halv år i hus i Vankiva. Är gift, har två vuxna barn, tre bonusbarn och två bonusbarnbarn. Politiska uppdrag: Ordförande i fritidsnämnden. Ledamot i kommunstyrelsen.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se