Gruppen-3a-328x120

Moderaterna tar inte sitt ansvar

Moderaterna tar inte sitt ansvar

INSÄNDARE. Vi läste intervjun med Lars Johnsson (M), nuvarande kommunstyrelseordförande, och vi reagerar skarp på hur han svarar på frågan om vad han vill göra med skolans underskott. Han svarar att konsultens analys är satt på undantag och ska redovisas först efter valet. Vidare säger han att de rödgröna gömde undan den, kanske var den obekväm.

Detta är minst sagt oförskämt och dessutom lögn. Under det rödgrönas styre beslutade Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 att en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde skulle göras. Den 5 oktober 2016 redovisades genomlysningen av konsulten för kommunstyrelsen och den 14 december 2016 togs beslut om att tillsätta en styrgrupp med politiker från kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Den gruppen skulle ledas av kommunstyrelsens ordförande och uppdraget gäller 2017-01-01–2019-12-31. Förutom detta tillsattes en arbetsgrupp inom professionen och denna grupp skulle 2 ggr/år rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet. Restalliansen tyckte det var för lång tid med ett uppdrag på tre år men det var genomlysningen och konsulten som påtalade att det tar tid att ställa om arbetet och organisationen som handlar om våra förskolor och skolor. Den 1 mars 2017 tillträdde ni i restalliansen på samtliga ordförandeposter. Det är du som kommunstyrelsens ordförande som ska leda arbetet i styrgruppen, det är du som ska se till att det återrapporteras 2 ggr per år. Men vi kan konstatera att sen vi avgick har det varit några få möten med styrgruppen inom loppet av 18 månader.

Vem är det som döljer vad? Vi hoppas att du håller dig till sanningen nästa gång du blir intervjuad.

Lena Wallentheim (S) oppositionsråd
Joachim Fors (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se