torsjö live vers2

Förnyelse i kommunpolitiken

Förnyelse i kommunpolitiken

INSÄNDARE. Kommunens Röst är en grupp som tillsammans har en bred kompetens från både arbetslivet, företagande och tidigare politiskt engagemang. Vi vet hur viktigt det är att ha ett helikopterperspektiv på kommunens verksamheter. Många beslut involverar flera olika nämnder och förvaltningar därför är det av stor vikt att man är en grupp som kan samarbeta väl och som kan lita på varandra. Politik handlar inte bara om att profilera en bra ledare. För att lyckas måste det finnas flera olika personer med intresse för skilda frågor. I vår grupp har vi en blandad kompott av flera företagare och entreprenörer samt personer som har anställning som socionom, distriktssköterska, lagerarbetare, ingenjör med mera. Vi har alla våra specialintresse inom politiken och vi känner att vi tillsammans kommer att uppnå ett samlat grepp om kommunen.

Kommunens Röst har fokus på direktdemokrati, barn-äldre och handikappfrågor, trygghet för medborgarna samt mer företagsvänligt klimat i kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Vill Du ha nytänkande i Hässleholms kommunpolitik? Rösta då på Kommunens Röst i kommunalvalet den 9/9!
#mer utveckling #mindre käbbel #nytänkande #digital demokrati #
Kommunens Röst
Mathias Berglund, Åsa Erlandsson, Michael Strömberg,
Ulf Erlandsson, Görel Johansson,  Håkan Spångberg, 
Anita Johannesson,  Jacob Johansson, Daniel Roslund 
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se