You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Kommunen tycks inte bry sig

INSÄNDARE. Trots påpekanden till kommunen tycks ingen bry sig.

Det är södra sidan av Finjagatan mellan korsningen Viaduktsgatan och Vankivavägen som är under all kritik. Det är mer trafik här sedan det öppnades upp mot Vankivavägen och det är mycket folk som rör sig mellan centrum och gamla T4 området då det är mycket skolor i det området.
Kan inte ni röja trottoaren och rensa den från ogräs och småträd? Det är bara att konstatera att fler boende än jag är trött på att det är många som hellre går på gatan än på trottoaren.
Michael Elovfsson 
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com