torsjö live vers2

MP säger nej till fortsatt endurokörning på Hovdala

MP säger nej till fortsatt endurokörning på Hovdala

Miljöpartiets Hans-Göran Hansson säger nej till fortsatt endurokörning på Hovdala. Foto: Urban Önell

Miljöpartiet vill inte att FMCK:s endurobana ska vara kvar på Hovdalaområdet. Det förklarar Hans-Göran Hansson, ledamot i byggnadsnämnden som var enig i sitt beslut att lägga ner försöken att hitta en annan placering för motorbanan. Byggnadsnämnden tog dock inte ställning till om banan faktiskt kan stanna på Hovdala, även om de flesta ledamöter tyckte så. Den frågan avgörs av miljönämnden.

– Vi kände att vi inte kunde få igenom en annan placering när vi inte hade kommunalråd och presidium med oss. Vill de att vi ska jobba med det får de återkomma, säger Hans-Göran Hansson.

Hans Göran Hansson (MP) säger nej till fortsatt endurokörning på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Frågan om endurobanan har blivit mycket infekterad sedan kommunalråden bad byggnadsnämnden att lyfta ut ärendet och talade för att FMCK skulle få vara kvar på Hovdala. Det går stick i stäv med miljönämndens tidigare beslut att inte förlänga dispensen för banan av hänsyn till natur, vandringsleder och att Hovdala är utpekat som ett tyst område.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hans-Göran Hansson sticker nu ut hakan och går emot både kommunledningen och presidiet i byggnadsnämnden där hans barnbarn Kenny Hansson är ordförande.

Hans-Göran Hansson konstaterar att det inte är aktuellt att tillåta motorbanan på Hovdalaområdet så länge det är utpekat som tyst område i översiktsplanen.

– I så fall måste vi ändra översiktsplanen. Det finns många frågor här. Vi förespråkar att föreningen måste söka en ny plats. Vi har jobbat hårt på det och tittat på olika alternativ. Det i Västra Torup var en jättebra plats. Det tyckte FMCK också, men de vände när de fick reda på att det fanns kommunalråd som tyckte att de kunde vara kvar, säger han.

Han betonar att kommunen inte har någon skyldighet att ordna en ny bana till föreningen.

– De har ställt rätt höga krav på oss med att de vill vara på kommunägd mark med mera. Men nu är de kanske illa ute, marken i Västra Torup försvinner nog, säger han.

Han tycker att ärendet har hanterats märkligt, inte minst när miljöchefens beslut att säga nej till förlängd dispens ifrågasattes.

– Vissa har satt ner foten och sagt att banan kan vara kvar och att miljöchefen överskridit sina befogenheter. Det kan jag inte tycka, säger han.

Det är inte bara dispensen för själva banan som är begränsad. Det tillfälliga bygglovet för en container som används till förråd med mera har redan gått ut.

Hans-Göran Hansson tyckte inte heller om att de borgerliga ledamöterna i byggnadsnämnden ville utplåna alla uppgifter i ärendet om alternativ placering av endurobanan genom att bara avskriva det.

– De ville döda alltihop, men jag fick igenom att vi skulle besluta att ta emot informationen och lägga den till handlingarna. Det betyder att den finns kvar. Miljöchefen blev i alla glad för att man kommer att kunna gå tillbaka och titta på de olika alternativ som utretts, så att vi inte behöver göra om det arbetet, säger han.

FMCK har överklagat miljöchefens beslut att inte förlänga dispensen på Hovdala efter den 30 juni nästa år. Innan den rättsliga processen är avslutad lär det inte hända något mer i frågan.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se