Gruppen-3a-328x120

Svar till Wallentheim och Fors om konsultrapporten

Svar till Wallentheim och Fors om konsultrapporten

INSÄNDARE. I en insändare på Frilagt med rubriken ”Moderaterna tar inte sitt ansvar” påstår Lena Wallentheim (S) och Joakim Fors (S) att jag i Frilagts intervju ljugit och varit oförskämd. Sannerligen starka ord från ledande politiker som kan förväntas vara goda förebilder.

Bakgrunden är mina kommentarer om den konsultrapport som gjordes 2016 angående skolans verksamhet där jag sagt att rapporten ”är satt på undantag” och att de rödgröna ”gömt undan den, kanske för att den var obekväm”.

I rapportens slutsats står; ”BUN har hög resurstilldelning till både grundskolan och gymnasieskolan utifrån strukturella behov. Levererar otillfredsställande kvalitet och resultat i sitt uppdrag avseende grundskolan.” Rapporten indikerar på möjliga besparingar om åtminstone 50 miljoner kr/år, med bibehållen eller höjd kvalitet i utbildningen.

Rapporten behandlades i kommunstyrelsen i december 2016. De rödgröna beslutade då att det skulle tillsättas en politisk styrgrupp för att arbeta med frågan. Det anmärkningsvärda var dock att arbetet skulle pågå fram till 2019-12-31, alltså avslutas mer än 3 år efter det att rapporten presenterades. Det handlar knappast om någon raketforskning, utan snarare om kraft och mod att fatta de rätta besluten utifrån konsultens rekommendationer. Vi ansåg att arbetet skulle vara klart under 2017 vilket den rödgröna majoriteten motsatte sig. Uppenbarligen var frågan het och man ville inte ha den på bordet igen förrän efter årets val. Det var denna omständighet jag syftade på med mitt uttalande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är riktigt att jag som ny ordförande i kommunstyrelsen övertagit ansvaret att leda styrgruppen. Med vetskapen om att de rödgröna partierna har majoritet i kommunstyrelsen samt deras uppenbara oförmåga att fatta de nödvändiga besluten i frågan är det knappast ett arbete som jag prioriterat.

Min förhoppning står till en ny majoritet som efter valet har kraft och mod att agera, inte bara skjuta saker på framtiden.

Jag överlåter åt läsarna att avgöra vem av oss som tar sitt ansvar.

Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Läs även:
2018-08-29 Moderaterna tar inte sitt ansvar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se