torsjö live vers2

En politik för ökad läsning 

En politik för ökad läsning 

INSÄNDARE. Språket och förmågan att läsa är grundläggande i vårt samhälle. Läsning vidgar våra vyer och fungerar som avkoppling, är en nödvändighet för att klara studier eller arbete och för att kunna delta i vår demokrati. Att vuxna läser för barn samt att barn och unga har god tillgång till litteratur är viktigt för en bra start i livet. Litteraturens och språkets värld ska vara öppen för alla människor, oavsett bakgrund. Därför är läsfrämjande viktigt för oss socialdemokrater. Det är inte alla som får läsningen med sig hemifrån, därför är det viktigt att samhället satsar på att öka läsningen.

2016 introducerades läslovet av den socialdemokratiskt ledda regeringen – en satsning under höstlovet för att alla barn ska få möjlighet att starta sin resa in i läsandets värld.

Vi vill fortsätta att främja läsandet, i förskola och skola med hjälp av läsfrämjande organisationer som studieförbund och föreningar. Dessa ska därför få ökade resurser. Läsandet kan också främjas genom arbetsplatsinriktade åtgärder och i samarbete med företag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bibliotek är en grundläggande medborgerlig rättighet. Vi vill permanenta stödet för biblioteksutveckling, utöka det och så småningom föra över det till de generella statsbidragen, kopplat till en förstärkning av bibliotekslagen som ålägger kommunerna att bedriva uppsökande biblioteksverksamhet.

I Hässleholms kommun vill vi utveckla och värna filialbiblioteken och bokbussen. Våra bibliotek ska både vara en lugn plats för läsning, lån och informationsinhämtning såväl som lokala mötesplatser i kransorterna.

Vi vill göra satsningar på kommunal såväl som på nationell nivå för att öka läsningen. Att satsa på läsning är att satsa på människor.

Anna Wallentheim
Johan Lindman
Socialdemokraterna i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se