Gruppen-3a-328x120

Obekväma frågor raderas även från Socialdemokraternas Facebooksida

Obekväma frågor raderas även från Socialdemokraternas Facebooksida

Kommentarer raderas inte bara från Moderaternas Facebooksidor. Nu försvinner obekväma frågor även från Facebooksidan Socialdemokraterna Hässleholm.

Linus Jepsson skrev på söndagen två kommentarer angående partiets uttalande om rent dricksvatten. Inom kort var de raderade.

– Det är ett mysterium. Ingen har tagit bort inläggen, säger ordförande Iréne Nilsson som inte heller ser någon anledning till att de skulle tagits bort eftersom de inte bröt mot några regler.

På måndagen fick Linus Jepsson också besked av S-kommunalrådet Lena Wallentheim om att partiet inte diskuterat frågan han ställt om att göra området nedanför reningsverket, mellan Hovdalavägen och Finjasjön, till ett naturreservat. Något som Kenny Hansson (M) för några veckor sedan sa att han kunde tänka sig.

Linus Jepsson hann ta en bild av sin kommentar innan den försvann.

Linus Jepsson, vars dricksvattenbrunn i det omstridda området förorenats, har under flera år nekats kommunalt vatten på grund av det så kallade skyddsavståndet. Han reagerade därför på partiets inlägg med texten: ”Vi vill värna om grundvattnet i kommunen. Vårt dricksvatten är ett viktigt livsmedel och ska fortsätta att vara av bra kvalitet för alla”. Inlägget var en presentation av en av fullmäktigekandidaterna, Camilla Lindoff, idag ledamot i miljönämnden och kommunstyrelsens ägarombud i va-bolaget Hässleholms vatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Linus Jepsson berättar att han av Hässleholms vattens ledning uppmanats att inte dricka sitt vatten, trots reningsanläggning, utan istället köpa flaskvatten.

– Jag fick nyligen på nytt besked att kommunal anslutning inte finns på kartan, säger han.

Han skrev först kommentaren ”Man får se ert uttalande som ett skämt” och en stund senare ”Det är ju närmast ett hån eller ska man se det som om man inte tillhör alla”.

Efter ungefär en halvtimme var den första kommentaren raderad och strax därefter den andra.

Linus Jepsson skrev då och undrade varför hans fråga raderats. På måndagsmorgonen fick han svar från Henrik Backlund, en av Facebooksidans moderatorer.

Backlund förklarade att han sett frågan på söndagskvällen och inte tagit bort den, men på måndagsmorgonen konstaterat att den inte var kvar. Han hade kontaktat övriga moderatorer, men inte fått svar från alla och förklarade att han tyvärr inte kunde svara på exakt vad som hänt.

Ungefär likadant lät det hos Moderaterna för några veckor sedan när Linus Jepsson ställt en fråga om varför hans hus är utraderat av grönska i den fördjupade översiktsplanen. Frågan försvann och han spärrades från att skriva ytterligare kommentarer – tills Frilagt började ställa frågor, då dök frågan upp igen liksom kommentarsfunktionen. Samtidigt hade FV-politikern Ulrika Widmark spärrats på samma sätt. Alla moderatorer förnekade att de hade raderat eller spärrat någon och ingen kunde förklara vad som hänt.

– Två obekväma blev spärrade. Det kan inte vara någon tillfällighet, sa Ulrika Widmark då.

Så här såg det ut en halvtimme senare under inlägget med texten om vattnet.

Henrik Backlund har inte mycket att säga till Frilagt idag.

– Så vitt jag vet finns det ingen rimlig förklaring, säger han.

Han konstaterar dock att kommentarerna inte ligger dolda och därför inte kan tas fram igen.

– Jag har inte tagit bort dem, säger han.

Vad tycker du om att kommentarer raderas?

– Det är helt fel. Det hade varit en annan sak om det varit reklam, spam eller hot, säger han.

Var det obekväma frågor?

– Det tycker jag inte, men i så fall ska vi ändå sakligt bemöta dem.

Henrik Backlund säger att Linus Jepsson bara ställt en fråga som han borde få ställa. Han lovar att kontakta alla moderatorer och höra av sig igen om han får klarhet i frågan.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).
Iréne Nilsson, ordförande i Arbetarekommunen. Foto: Urban Önell

Istället ringer Arbetarekommunens ordförande Iréne Nilsson upp.

– Vi har kollat med alla som har ansvar för Facebooksidan. Ingen av dem har raderat kommentarerna, säger hon.

Hur de då kan ha försvunnit vet hon inte, men medger att de som kan ta bort kommentarer är moderatorerna, förutom den som skrivit dem. Att Facebook skulle ta bort något av det här slaget är osannolikt.

– Det vi tar bort är om det är hat eller hot, oförskämt eller mycket svordomar, säger Iréne Nilsson och konstaterar att det inte är aktuellt i detta fall.

Linus Jepsson är en av de boende inom 300 mter från reningsverket som tjänstemän på kommunen hotat med expropriation, trots att det saknar laglig grund. Politikerna har sedan sagt att de ska få bo kvar så länge de önskar, men att området på sikt ska vara natur. Naturvärden har också dokumenterats i den fördjupade översiktsplanen. Linus Jepsson har befarat att det i framtiden istället kan bli aktuellt att exploatera en del av området och har därför frågat om kommunen kan göra det till ett naturreservat. Han har fått nej – tills Kenny Hansson i Frilagt den 12 augusti uttalade sig positivt om det.

– Säger vi att det ska vara natur så ska det vara natur, sa Kenny Hansson då.

Han håller fast vid detta och lovar att han ska ta upp frågan efter valet, om han får fortsätta som ordförande i byggnadsnämnden. Även SD och FV har varit intresserade, men från S har det varit tyst. Om de nuvarande majoritetsförhållandena består avgör de rödgröna frågan.

– Linus har fått svar från Lena nu. Vi har inte diskuterat frågan färdigt. Jag går inte in på detaljer, men vi jobbar med frågan, säger Iréne Nilsson till Frilagt.

Det svar Linus Jepsson fått på sms från Lena Wallentheim låter lite annorlunda: ”Frågan du ställde till mig har inte behandlats i partiet. Återkommer med ett svar när vi har diskuterat den i partiet”.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-08-12 Kenny Hansson (M) tar avstånd från planchefens yttrrande

2018-08-12 Ulrika Widmark fick inte heller kommentera på Moderaternas Facebook

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se