torsjö live vers2

Debatten hettade till om Vanneberga skola och Hässleholms centrum

Debatten hettade till om Vanneberga skola och Hässleholms centrum

Vid den politiska debatten på Markan medverkade, från vänster, Anders Edwall (C ), Stefan Svensson (KD), Mathias Berglund, (Kommunens röst), Stefan Larsson (M), Ernst Herslow (FV), Patrik Jönsson (SD), Joachim Fors (S), John Bruun (L), samt Dolores Öhman, (MP) och Per-Åke Purk (V). De två sistnämnda utanför bild.

Hur löser vi skolans ekonomi och brister? Vannebergas skolas vara eller icke vara? Blev ombyggnaden av Hässleholms centrum bra eller inte? Vilken del av stan ska bebyggas de närmaste åren? Om detta och mycket annat rådde delade meningar vid måndagskvällens politiska debatt i Markanhuset.

Största delen av meningsskiljaktigheterna och argumenten gick att känna igen från tidigare debatter i kommunfullmäktige och av vad som framkommit i media. Likafullt blev det en livlig debatt när de förtroendevalda fick vädra sina åsikter. Vanneberga skola visade sig snabbt vara en het potatis.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– För Centerpartiet är det viktigt att bygdeskolorna får finnas kvar, sa Anders Edwall (C ).

Patrik Jönsson (SD) var av samma mening.

KD:s Stefan Svensson var lite mer försiktig i sina kommentarer.

– Bygdeskolorna har sin charm, men vi kan inte behålla dem till vilket pris som helst, hävdade han.

– De är inte till för sin egen skull, inflikade John Bruun (L). Byskolorna ska kunna fungera, både socialt och pedagogiskt.

I dagsläget har Vanneberga skola 65 elever och det är mindre än två kilometer till närmaste skola inne i Vinslöv. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen i dagsläget går back med 20-25 miljoner per år söker man med ljus och lykta efter tänkbara besparingar. En nerläggning av Vanneberga skulle ge 4 miljoner per år. Dessutom är en renovering av lokalerna aktuell. Den beräknas kosta 8,5 miljoner.

– Vi måste ta ansvar för kommunens ekonomi, påtalade barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Socialdemokraternas Joachim Fors menade däremot att det bästa var att sitta still i båten och behålla Vanneberga, eftersom Vinslövs befolkning växer.

– Vi kan annars bli tvungna att inom kort bygga ut en skola inne i Vinslöv.

Förskolorna har också ett växande lokalbehov.

– Jag har skruvat ihop en kompromiss, inflikade John Bruun. Skicka skolbarnen till Vinslöv och bygg om Vanneberga skola till förskola.

För att råda bot på den dåliga ekonomin var många av de förtroendevalda inne på att antalet administratörer inom skolväsendet kunde skäras ner.

Joachim Fors, Per-Åke Purk och Dolores Öhman i samspråk före debatten.

Hur ställde sig då politikerna till ombyggnaden av Hässleholms centrum?

– Det har blivit bra, hävdade Per-Åke Purk (V). Fantastiskt att kunna gå där, utan att behöva andas in en massa avgaser. Ingen modern stad byggs för biltrafik.

Stefan Svensson höll inte alls med.

– Vi borde ha lyssnat mer på opinionen, det här är inte alls vad folk ville ha.

John Bruun var också kritisk.

– Vi har skapat flaskhalsar i centrum. När man inte tittar på hur man ska hitta en bra helhetslösning – då blir det problem. Det ordnar man inte upp i efterhand med någon quick fix.

Mathias Berglund från Kommunens röst menade att Hässleholms nya centrum missgynnar centrumhandeln.

– Ju mer vi stänger stan, desto mindre får handlarna sälja. Det är logiskt.

Centerns Anders Edwall ansåg att det snarare är den ökade handeln på nätet som ligger bakom den minskade försäljningen. Att det är så kan politikerna inte göra något åt. Han ansåg inte heller att det var för få parkeringsplatser i city.

– Vi får fokusera på upplevelser i stället, aktiviteter i kulturhuset och uteserveringar.

– Men två tredjedelar av året har vi väl ett klimat där man inte vill sitta på uteserveringar? kontrade Ernst Herslow.

Vad gäller ett nytt badhus i Hässleholm eller en renovering av det gamla var det bara Folkets väl som var inne på en fortsatt satsning på Q-poolen.

Det flesta av de församlade politikerna vi skynda på bostadsbyggandet i Hässleholm. Frågan är var det ska ske. Är det lämpligt att bygga fler bostäder på Björklunda, som delvis är sankt? Folkets väl och Sverigedemokraterna hävdade att kvarteret Norden och Åhusfältet är bättre alternativ.

Investeringarna i den så kallade Dryporten, Hässleholm Nord, kan komma att återupptas. Det är tänkt att området ska kunna öppnas för nya industrier. Inte heller där råder politisk enighet. Projektet stoppades för sex år sedan då den viktigaste hyresgästen, statliga Jernhusen, drog sig ur. En infart på området är ett första steg som gör det möjligt för Hässleholm Nord att komma till användning.

– Den infarten skulle ha byggts redan 2012-2013, menade Anders Edwall, men då fattades det ett populistiskt beslut. Har man ingen mark redo får man inte heller in några företag.

Anders Edwall (C ) och Stefan Svensson (KD) hävdade sig väl i debatten med mer erfarna kommunalpolitiker.

Tre av kvällens debattörer har inte tidigare varit så synliga i den offentliga debatten, men denna afton gav Anders Edwall, Stefan Svensson och Mathias Berglund möjlighet att visa vad de går för.

Trots att stora och viktiga frågor avverkades blev det stundtals underhållande diskussioner, med plats för humor.

– Så här var det förr i tiden i fullmäktige, kommenterade Liberalernas John Bruun efter debattens slut. Han var så debattglad att någon av hans meningsmotståndare menade att han skulle ha haft en egen mikrofon.

Moderatorn Håcan Nilsson såg till att samtliga debattörer fick yttra sig. Han lät dem inte heller sväva iväg och bli för långrandiga. Genom att moderatorn var påläst om de förtroendevaldas bakgrund kunde han också plocka fram lite av deras personlighet. Ibland passade han också på att retas med dem.

Han konstaterade att Miljöpartiets Dolores Öhman hävdar att skolbarnen behöver röra sig mera. Håcan Nilsson frågade då: Ägnar du dig själv åt idrott?

– Ja, jag går stavgång och styrketränar 4-5 gånger i veckan, svarade Dolores.

Moderatorn Håcan Nilsson ledde med fast hand debatten så att alla partier fick möjlighet att komma till tals.

– Du ser vältränad ut, sa Håcan Nilsson.

– Tack för att du kommenterar min kropp – samtidigt som jag noterar att jag är enda kvinnan här på podiet i kväll, replikerade Dolores Öhman.

När Joachim Fors fick frågan om sitt jaktintresse, ville Håcan Nilsson veta om den sysslan inte innebar väldigt tidiga mornar.

– Inga problem, jag är industriarbetare och van att börja jobba klockan sex.

Håcan Nilsson konstaterade att så tidigt började man inte när han jobbade på banken. Där är det snarare klockan nio som gäller. Joachim Fors blev honom inte svaret skyldig.

– Ja, om ni nu har öppet överhuvud taget…

Ett sextiotal personer hade sökt sig till Markan denna kväll för att lyssna till debatten. Många av dem var politiker och kommunala tjänstemän. Med tanke på att skolan var ett av kvällens debattämnen var givetvis även lärarkåren väl representerad.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se