torsjö live vers2

Felaktigt om höghastighetståg

INSÄNDARE. I NSk den 4/9 skriver reportern att ”Höghastighetstågen är ett klimatvänligt transportslag, som alla politiska partier bejakar”. Påståendet kan inte vara mera fel. Det förhåller sig så, att en majoritet av de politiska partierna som ställer upp i kommunvalet, bejakar HSR-tågen, dock inte alla. När det gäller riksdagspartierna är nästan hälften av ledamöterna emot […]

För allmän kännedom

INSÄNDARE. I Hässleholms kommun bildade de rödgröna ett minoritetstyre efter valet 2014. De politiska kostnaderna per invånare och år mer än fördubblades efter det valet. Från 706kr till 1528kr. Samma år har Borlänge och Landskrona (två kommuner där gällande befolkningsmängd motiverar jämnförelse) 895kr respektive 742kr i politiska kostnader per invånare och år. Hur gick det […]

Vannebergakorsets framtid

INSÄNDARE. Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Hässleholm har gått samman i frågan om Vannebergakorset för att ge frågan ytterligare fokus och tyngd. Vi vill vara tydliga med vilken trafiklösning som kommer att vara bäst. Vi har en samsyn i denna fråga. Som ni redan vet och har läst i tidningen så har Trafikverket gjort en […]

Stora skillnader i hur skolorna uppmärksammar valet

Skolorna i Hässleholms kommun uppmärksammar det stundande valet på väldigt olika sätt. De flesta har skolval i någon form. Tyringe Centralskola bjöd dessutom in partierna för att informera och svara på elevernas frågor, vilket få gör. Ett par skolor arrangerar inte heller något val utan tar enbart upp frågan i undervisningen i samhällsorientering. Gymnasieskolorna hade […]

Lena Wallentheim vill sätta barnen i främsta rummet

KOMMUNVALET 2018. Socialdemokraternas oppositionsråd Lena Wallentheim är sist ut i Frilagts intervjuserie med en företrädare för vart och ett av de politiska partier som ställer upp i kommunvalet i Hässleholm. Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti? -Jag har många hjärtefrågor. Något som måste lösas är skolan eftersom den dras med det underskott […]