torsjö live

Felaktigt om höghastighetståg

Felaktigt om höghastighetståg

INSÄNDARE. I NSk den 4/9 skriver reportern att ”Höghastighetstågen är ett klimatvänligt transportslag, som alla politiska partier bejakar”. Påståendet kan inte vara mera fel. Det förhåller sig så, att en majoritet av de politiska partierna som ställer upp i kommunvalet, bejakar HSR-tågen, dock inte alla. När det gäller riksdagspartierna är nästan hälften av ledamöterna emot en utbyggnad av två nya stambanor för ett okänt antal miljarder. De tre partierna är (L), (M) och (SD).

Det andra påståendet som skribenten har en tveksam subjektiv bedömning av är hur miljövänligt transportslaget är. Visserligen är tåg att föredra framför de flesta andra transportslag. Men innan banorna är på plats har det avgivits mycket CO2 och ingen vet i dag när den ”skulden” är återbetald. Den är avhängig vilken teknik (betong alternativt makadam) som ska användas vid byggnationen och inte minst förväntat passagerarunderlag. Tomma tåg ger hög halt av CO2/person.

Således bör man vara försiktig när man uttrycker sig kategoriskt i en fråga och inhämta tillräcklig med uppgifter innan man sätter skriften på pränt.

För övrigt innehåller artikeln en bra redovisning för läsaren om de oerhörda konsekvenser som kommer att bli följden av en bana som ska passera Hässleholm. Oavsett vilket alternativ som väljs när det gäller sträckning och anslutning till staden. Jag misstänker att politiker och tjänstemän knappast har förmåga att sätta sig in i hur problematiskt och förödande det kommer att bli för stadens invånare och inte minst dess omgivningar. På alla möten som Sverigeförhandlingen har haft, har politiker och tjänstemän välsignat detta projekt. Knappast några invändningar har hörts och undertecknad som har deltagit vid ett flertal har konstaterat detta.

Inte bara Hässleholm kommer att drabbas, utan alla fastighetsägare utmed sträckan. Jord- och skogsbruksmark (som är kolsänkor) blir för alltid ödelagda. Lantbrukare som redan har problem, får delar av sin mark spolierad och kanske får upphöra med sin verksamhet.

När sittande regering bjöd in till förhandlingar om HSR-banorna skedde det med armbågen. En ofullständig ekonomisk kalkyl, alla delar av projektet var inte med, ej heller någon finansiering. Dessutom skjuter man sig själv i foten, när man utesluter SD. Vad har SD gjort för fel, som L och M har gjort rätt? Alla tre har klart och tydligt sagt nej till projektet. Slutsats: SD kasserar hem fler röster och bäddar för en alliansregering stödd av partiet.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se