torsjö live vers2

För allmän kännedom

För allmän kännedom

INSÄNDARE. I Hässleholms kommun bildade de rödgröna ett minoritetstyre efter valet 2014. De politiska kostnaderna per invånare och år mer än fördubblades efter det valet. Från 706kr till 1528kr. Samma år har Borlänge och Landskrona (två kommuner där gällande befolkningsmängd motiverar jämnförelse) 895kr respektive 742kr i politiska kostnader per invånare och år. Hur gick det här till? Jag vet inte, men här är några av anledningarna till att ifrågasätta rådande politik, som samtliga etablerade partier deltagit i att skapa.

Efter valet 2014 gjordes nämnderna större (nämnder är de politiska grupper där besluten i kommunen förbered för vart område), detta för att valresultatet skulle resultera i att minoritetstyret skulle få majoritetsförhållande i nämnderna. Motiveringen till att ta bort behovet av samförstånd och demokrati i nämnderna var att ”Demokrati får kosta”. Denna förändring är kostsam och då de rödgröna ej har majoritet lamslår beslutet all politisk handlingskraft i kommunen.

Skatteverket och svenska staten fastställer vart år ett grundbelopp som kommunala förtroendeuppdrags löner bör beräknas ifrån. Detta basbelopp 2018 är 45500kr, en ganska ansenlig lön, vilket skall motsvara en heltidslön. Det duger ej i Hässleholm. Vi har ett eget belopp som vi istället kallar grundbelopp som fyller samma funktion men är på 69954kr.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I Hässleholm har vi tre kommunalråd, vilket är ovanligt för en kommun i vår storlek. Varför tror du att vi har högt grundbelopp i Hässleholm?

Skulle nu en förtroendevald, d.v.s. politiker lyckats inneha en tjänst som motsvara 40% eller mer av heltid under fyra års tid, d.v.s. en mandatperiod, så kunde hen uppbära en pension från åldern 50-65år med samma procent av basbeloppet, utan något prestationskrav. Fast det är inte bra nog i Hässleholm. Här räcker det med en tjänst på 25%, vilket resulterar i avsevärt fler avdankade politiker som kan ta ut pension. Märk väl, detta är inte på basbeloppet utan vårt egna grundbelopp. Vad kostar detta oss? Ungefär 13 miljoner 2018.

Enligt kommunallagen skall kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Det gör verkligen Hässleholms kommun, men vem är det som upplever god avkastning och betryggande säkerhet, och vem är det som betalar för det?

Egenintresset ljuger aldrig.

Alla dessa uppgifter är offentliga, mycket av materialet är från kolada, en hemsida där kommuner och landstingskostnader sammanställs och presenteras. Pensionskostnader för kommunen själv uppgifter på och kan begäras ut. Om du orkar, ber jag dig gå in och verifiera mina påståenden själv.

Dan Karlsson, för Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se