torsjö live vers2

Vannebergakorsets framtid

Vannebergakorsets framtid

INSÄNDARE. Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Hässleholm har gått samman i frågan om Vannebergakorset för att ge frågan ytterligare fokus och tyngd. Vi vill vara tydliga med vilken trafiklösning som kommer att vara bäst. Vi har en samsyn i denna fråga.

Som ni redan vet och har läst i tidningen så har Trafikverket gjort en utredning om trafiksituationen i Vannebergakorset. Resultatet av denna utredning fick vi oss till del under våren. Vi tycker inte att deras lösning är den mest optimala för att mycket trafik och då framför allt tung trafik måste passera genom samhället via Lommarpskorset. Eftersom vi har företag i anslutning till Vannebergakorset som har mycket transporter med lastbil så kommer en del av den trafiken att passera genom samhället förbi förskolor, butiker, skolor, vårdcentral, idrottsanläggningar och det vänder vi oss emot. Vi vill att man i stället skall bygga en planskild korsning och det kommer vi att kämpa för in i det sista.

Vi ser fram emot att träffa Trafikverket nu i höst för att föra en dialog om vad som är bäst för trafiksäkerheten, samhället, Vinslövsborna och Vannebergaborna. Vi anser som tidigare att en planskild korsning är det bästa alternativet på lång sikt. Samtidigt så är vi fullt medvetna om kostnaderna stiger och att Trafikverket kanske inte har dom pengarna idag. Därför är vi också medvetna om att det kanske tar några år extra för att komma fram till vår lösning men det är det värt. Skulle Trafikverkets alternativ bli verklighet så kommer det att förbli så permanent och någon mer ombyggnad kommer inte att ske i mannaminne. Om kommunen kan förskottera pengar till ombyggnaden vet vi inte idag, så gjorde man när man byggde om väg 21 mellan Vannebergakorset och Önnestad men det får vi undersöka. Trafiksäkra, funktionella och långsiktiga lösningar är det som vi kommer att fokusera på i våra diskussioner med Trafikverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi hoppas naturligtvis att vi har alla boende i Vinslöv och Vanneberga på vår sida och att ni stöttar oss så mycket ni kan. Vi har också för avsikt att försöka få till ett möte med Trafikverket, politiker och er boende någon gång under hösten för att ni skall kunna föra fram Era synpunkter. Detta kommer vi att återkomma till.

Thomas Haraldsson
Liberalerna Hässleholm

Agneta Olsson Enochsson
Liberalerna Hässleholm

Lars Johnsson
Moderaterna Hässleholm

Robin Gustavsson
Kristdemokraterna Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se