torsjö live

Olika villkor för politisk medlemsvärvning på skola

Olika villkor för politisk medlemsvärvning på skola

De politiska ungdomsförbunden får ha bokbord och värva medlemmar på Hässleholms tekniska skola hur ofta de vill, bara de bokar i förväg. Så säger riktlinjerna sedan i våras. Med vetskap om dem har SSU varit på plats många gånger, vid tre tillfällen bara sedan höstterminen startade. MUF har däremot inte fått veta att den tidigare begränsningen på en gång per termin tagits bort. Ansökningsblanketten på hemsidan säger nämligen fortfarande att det är det som gäller.

-Det är beklagligt. Tyvärr har det blivit så, men en ny blankett är på väg, säger rektor Jan Zettergren.

Jacobsskolan släpper inte in några partier eller ungdomsförbund alls.

-Skolorna måste ha samma regler för alla ungdomsförbund, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M).

SSU värvar ofta medlemmar på Hässleholms tekniska skola, helt enligt de generösa reglerna.

Många av eleverna på gymnasieskolan är förstagångsväljare och ungdomsförbunden har givetvis särskilt stort intresse av att nå dem före valet.

Det är alltså en miss att de nya reglerna för deras medverkan inte framgår av blanketten för ansökan om bokbord.

-Vi borde ha tänkt på att revidera den, säger Jan Zettergren.

Hur kunde SSU få informationen, när inte MUF fick den?

-Jag vet inte, de kanske har ställt frågan.

Enligt de nya reglerna får medlemsavgifter inte tas upp på skolan.

-Det är framförallt viktigt att eleverna hinner tänka efter. De ska inte stå här och swisha in medlemsavgift för att få rabatt.

MUF har som vanligt bara ansökt om att få komma till skolan en gång den här terminen. Imorgon, fredag, kommer förbundets företrädare att sätta upp sitt bokbord i entréhallen.

-Vi är måna om att informera så mycket vi bara kan, förklarar Erik Berg i MUF:s styrelse.

Han är förvånad över att MUF inte fått vetskap om möjligheten att komma till skolan oftare.

Han är också valledare i MUF Skåne och har märkt att skolorna generellt sett istället blivit mer restriktiva detta året.

Även MUF värvar medlemmar, men bara en gång per termin eftersom skolan inte informerat om att det inte längre finns någon begränsning i hur ofta man får boka.

-Man vill inte alls i samma utsträckning bjuda in politiska partier eller ungdomsförbund för varken kampanjer eller debatter. På vissa håll har skolorna till och med gemensamt gått ihop och sagt nej till alla politiska organisationer. I Hässleholm har det inte varit riktigt lika illa, men samtidigt har det inte heller varit särskilt positivt. Enligt mig hade det varit rimligt att öka de politiska organisationernas närvaro på skolorna under ett valår, inte minska eller vara mer restriktiv, förklarar han.

Tidigare har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat om centrala regler för politiska partiers och ungdomsförbunds besök i kommunens skolor. I våras kom nya riktlinjer som innebär att rektor på varje skola bestämmer vad som gäller, dock utifrån objektivitetsprincipen. I ett centralt stödmaterial som skickats ut från förvaltningen till skolorna förklaras att urvalet måste ske på ett sakligt och opartiskt sätt. Om skolan väljer att bjuda in partier får antalet partier bara begränsas utifrån en objektiv grund, exempelvis alla riksdagspartier eller alla som är representerade i kommunfullmäktige. Partierna ska bjudas in som ett led i utbildningen.

Firas Saleh är ordförande i SSU i Hässleholm och dessutom ordförande i elevkåren på HTS. Han tycker att det är lätt att boka tid för bokbord och medlemsvärvning.

-Majoriteten av vår styrelse går själv på HTS. Vi har vårt material på skolan och bara kollar och pratar med rektorn om det är ledigt så ingen annan bokat, förklarar han.

Han tror att det blivit fyra-fem gånger sedan i somras (tre gånger enligt skolans bokning).

Han tycker att SSU:s bokbord brukar få väldigt positivt bemötande.

-Det brukar vara riktigt mycket folk, inte bara för att det är SSU utan för att vi har många vänner på skolan. Vi är inte så jätteformella, det är inte bara politik, det ska vara roligt också, säger han.

Firas Saleh, ordförande i SSU i Hässleholm.
Erik Berg, MUF. Foto: Berit Önell

Många elever vill bli medlemmar vid bokbordet.

-Hässleholm är Skånes snabbast växande SSU. Vi får ha medlemsvärvning på skolan, men inte dra nya till oss, säger Firas Saleh.

Han berättar att SSU på olika orter i Skåne ofta hjälper varandra på skolorna.

Jan Zettergren bekräftar att medlemsvärvning är tillåten på skolan, på vissa villkor.

-Om elever har intresse för politiska frågor och vill gå vidare och söka medlemskap får de göra det. Men det får inte bli aggressiv marknadsföring. Vi håller rätt bra koll på dem, säger han och medger att det vid något tillfälle hänt att någon varit ”lite väl på”.

De partier som är företrädda i riksdagen med tillhörande ungdomsförbund är välkomna.

-Det har vi beslutat i ledningsgruppen inför valåret.

Hur får ni balans om ett ungdomsförbund bokar väldigt ofta?

-Det är upp till dem själva att ansöka, men utifrån objektivitetsprincipen kan det ju diskuteras, säger Jan Zettergren.

Någon diskussion om att återinföra en begränsning har det dock inte varit.

De ungdomsförbund som brukar komma är SSU och MUF. I höst har också nybildade Liberalernas ungdomsförbund varit på plats en gång, Ett kommunistiskt ungdomsförbund som inte har moderparti med representation i riksdagen fick nej på sin ansökan. Istället stod de strax utanför skolans område med sitt informationsmaterial.

-De skötte det snyggt, säger Jan Zettergren.

Han säger att skolan generellt har en positiv inställning till besök.

-Jag tycker att vi är rätt generösa här. Skolan är en del av samhället och bör sträva efter någon form av mångfald, säger han.

Jacobsskolans rektor MIkael Lennartsson gör tvärtom och säger nej till alla partier och ungdomsförbund som vill komma till skolan. Foto: Berit

Jacobsskolans rektor Mikael Lennartsson säger nej till alla partier och ungdomsförbund som vill komma in på skolan. Han tycker att det räcker med undervisningen plus den politiska informationen i samband med den gemensamma valdebatten för gymnasieskolorna i kulturhuset.

-Vi tog ett gemensamt beslut i Hässleholms gymnasieskolor att arrangera en debatt med information från ungdomsförbunden, säger han.

De flesta av Jacobsskolans elever går yrkesinriktade program och läser därmed kortare kurser i samhällsorientering.

Mikael Lennartsson berättar att skolan hellre ger utrymme för exempelvis fackliga organisationer eftersom eleverna är på väg ut i arbetslivet.

-Vi ser till allmännyttan för våra elever. På HTS är kanske den politiska diskussionen viktigare. Här är det inte så aktuellt mer än just inför valet, även om vi också arbetar in demokratin i undervisningen, säger han.

Han är tveksam till om det är rimligt att tillåta politiska ungdomsförbund att komma in på skolan så mycket som på HTS.

-Det finns risk för viss slagsida. För min del som rektor tycker jag att det är viktigt med objektivitet, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se