torsjö live

Oenighet om hur bra kommunen är på miljöpolitik

Oenighet om hur bra kommunen är på miljöpolitik

De medverkande vid debatten i logen på Hovdala slott var, från vänster Björn Widmark (FV), Dolores Öhman (MP), Magnus Åkeborn (V), Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L), Patrik Jönsson (SD), Håkan Spångberg (KR), Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

-Sluta tro att Hässleholms kommun är bra på miljö och klimat!

Dolores Öhman (MP) förklarade vid torsdagskvällens debatt på Hovdala slott att kommunen har mycket kvar att göra för att värna miljön. Hon fick mothugg av bland andra Patrik Jönsson (SD) och Björn Widmark (FV) som ville tona ner klimathotet. Håkan Spångberg (KR) sa att klimatfrågan är viktig, men ville också bredda begreppet miljö.

Dolores Öhman var kritisk till hur kommunens miljöpolitik utvecklats. Till vänster Björn Widmark (FV) och till höger Magnus Åkeborn (V) Foto: Berit Önell

Debatten var den sista av tre valdebatter i kommunens regi. Den samlade något större publik, cirka 80 personer, än de två föregående. Ämnena var kultur, fritid, miljöpolitik, turism och tillväxt.

Dolores Öhman dömde ut kommunens bilpool.

-Det blev inga miljökrav, bara något urvattnat med mest fokus på administration, sa hon.

Patrik Jönsson hävdade att det inte skulle märkas på klimatet om hässleholmarna så ställde alla bilar.

-Om något försämrar miljön så är det alla långa bilköer och att man får köra runt hela stan för att komma någonstans. Men parkerna ska bebyggas, det är väl också miljö, sa han.

-Politiken har varit dålig på att ge mål och riktlinjer för miljöpolitiken, så det faller tillbaka på oss, sa Lena Wallentheim (S), men berömde miljöbolaget Hässleholm Miljö och sopsorteringen.

Lena Svensson (C ) betonade att kommunen håller på att fasa ut den fossila uppvärmningen av fastigheter.

När moderatorn Håcan Nilsson gick över till att fråga om Hovdalaområdet ska vara bullerfritt fick han inte många jakande svar. Lars Johnsson (M) var tydlig med att han är beredd att ändra den fördjupade översiktsplanen för att FMCK:s enduroverksamhet ska få vara kvar.

-Det finns plats för alla på Hovdala, menade Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

-Det finns plats för alla på Hovdala, hävdade han.

Lena Wallentheim (S) deklarerade att kommunalråden och presidierna i byggnadsnämnden och miljönämnden varit rörande överens om detta, och om att förlänga dispensen för banan som aldrig haft tillstånd på Hovdala. Det var bara det att det var miljöchefen som beslöt om dispensen och han sa nej, helt i linje med miljönämndens tidigare beslut och att Naturvårdsverket pekat ut bullerfria områden. Efter överklagande ligger ärendet nu hos länsstyrelsen.

-Det är inte vår fråga ännu riktigt när det gäller enduro, sa Agneta Olsson Enochsson (L) och undvek att svara.

Istället talade hon om järnvägen och att L vill att en stiftelse ska äga Hovdalaområdet.

-Vi vill ha Hovdala så bullerfritt som möjligt, sa hon.

Håkan Spångberg betonade att Hovdala är en pärla som han i möjligaste mån vill bevara som den är idag, men använde samtidigt beskrivningen allaktivitetsområde.

Dolores Öhman var den enda som försvarade att Hovdala ska vara tyst, så som översiktsplanen säger.

-Vi tycker att vi ska fortsätta jobba med den visionen, sa hon.

Magnus Åkeborn (V) ville hitta en lösning i samverkan med enduroklubben.

Publiken fick veta att det under 2019 ska utredas ett så kallat fjärde steg på reningsverket i Hässleholm för att rena läkemedelsrester med mera.

Kring Finjasjön blev det inte mycket debatt denna gång. Politikerna var överens om att överlåta bedömningarna till experterna.

Björn Widmark hann dock sticka ut hakan lite.

-Den lösning som finns, men är praktisk omöjlig, är att återställa sjön som den var innan den sänktes, sa han.

-1800-talet är det som gäller där, kommenterade Håcan Nilsson.

Debatten i sin helhet går att se och höra via kommunens hemsida, liksom de tidigare två.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se