Gruppen-3a-328x120

Sopmonstrens skapare årets miljöpristagare

Sopmonstrens skapare årets miljöpristagare

I tuff konkurrens med ett sjörestaureringsprojekt vann Linda Arvidsson och Matilda Ehnberg årets miljöpris från Hässleholms kommun. Att deras innovativa sopsorterarmonster inspirerar barn till att sopsortera och att projektet börjar sprida sig i Sverige avgjorde.

Hässleholms kommuns miljöpris ska delas ut som stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- eller naturvårdsområdet och det är miljönämnden som utser pristagaren.
Priset delas ut till person, förening eller företag som är verksamma inom Hässleholms kommun. Priset kan delas på flera mottagare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I år får alltså Linda Arvidsson och Matilda Ehnberg dela på de 20 000 kronorna. De är båda anställda vid Hässleholms miljö och får priset med motiveringen:

”för framtagandet av sopsamlarmonster som lär barnen i förskolan på ett lekfullt och pedagogiskt sätt att leva mera hållbart genom att se till att avfallet återanvänds eller materialåtervinns. Sopsamlarmonstren har rönt stor succé såväl i kommunens egna verksamheter som runt om i landet. Matilda och Linda delar frikostigt och generöst med sig av sin kunskap och sitt engagemang.”

– När jag ringde för att gratulera till vinsten berättade de att Göteborgs kommuns miljöenhet just hört av sig och ville få använda sig av monstren. Det är kul, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Det var i år fem stycken nomineringar till priset – fast egentligen var det bara fyra. För Linda Arvidsson och Matilda Ehnberg dolde sig också bakom nomineringsförslaget som kallades Sopsamlarmonstren.

– Men vi ville inte ge priset till sopsamlarmonster, så det fick bli till den nominering som lyfte fram dess skapare, förklarar Sven-Inge Svensson.

En oenig nämnd röstade i finalomgången fram sopsorteringsprojektet till vinsten och Håkan Lundbergs redan i fjol nominerade projekt för Sjöbergasjöns tillfrisknande hamnade åter på en hedersam andraplats.

– Det är mycket som spelar in och det är tuffa men angenäma val, konstaterar både nämndsordföranden Christer Jönsson och Sven-Inge Svensson.

Nämnden ser gärna att ännu fler nomineringar inkommer nästa år för att få möjlighet att lyfta fram bredd och eldsjälar.

De övriga nomineringarna i år var:

  • Magneten – ”återvinning, återbruk och makerspace – strålande exempel på hur hållbar utveckling och social nytta kan samverka”.
  • Lars-Erik Williams och Bjarne Öhrling – ”initiativtagare till Hovdala vandringscentrum som bjuder på fantastiska naturupplevelser”.

Prisutdelningen kommer att ske vid evenemanget Den stora galakvällen i kulturhuset den 16 november.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se