torsjö live vers2

För kommunens bästa

För kommunens bästa

INSÄNDARE. Det är inga trevliga framtidsutsikter som skymtar vid horisonten för Hässleholms Kommun. Bara i år väntas en försämring med 35 milj kr och teoretiskt kan förlusterna under kommande mandatperiod uppgå till svindlande 390 milj. Detta är naturligtvis ohållbart och orsakerna är framförallt två: Den ansvarslösa invandringen och den högt prioriterade utfrysningen av Sverigedemokraterna.
Hässleholm har haft en hög mottagning av migranter under den gångna mandatperioden och detta har medfört ett högt tryck på den kommunala service som knappast är dimensionerad för ett sådant inflöde av människor. Invandringen har präglat BUNs verksamhet som har finansierat skolgång och extra stöd åt elever med språksvårigheter och inte sällan fler problem. Socialnämnden har haft placering av sk ”ensamkommande barn” på sitt bord och detta har tagit mycket tid och möda i anspråk på bekostnad av andra traditionella hjälpbehövande grupper. Den lokala bostadsmarknaden har dignat under trycket då det har varit stora problem att få fram bostäder åt de nyanlända. Listan kan göras lång och det finns idag tyvärr ingen ljusning i sikte om ingen radikal förändring sker på riksplanet angående Sveriges migrationspolitik. Det behövs ett totalstopp för all invandring från länder utanför våra grannländer och det finns inte heller utrymme för någon vidare anhöriginvandring. Fokus bör snarare flyttas till återvandring och de som fått negativt besked på sina asylansökningar måste förmås att lämna landet.
Sverigedemokraterna i Hässleholm har liksom i övriga Sverige kämpat i motvind p g a vårt motstånd mot den bedrivna invandringspolitiken. Våra politiska motståndare har mer eller mindre slagit knut på sig själva i sin iver att stänga oss ute från inflytande och detta har resulterat i ett låst läge med tre olika politiska block. Detta har hittills stoppat våra effektiviseringsförslag där reducering av antalet politiker och tjänstemän genom sammanslagning av nämnder står i fokus. Den gångna mandatperioden har bestått av ett slags limbo där samarbete och handlingskraft har fått stå tillbaka i skuggan av intriger och politiska floskler. Låt oss hoppas på en förändring och islossning under nästkommande fyra år.

Hanna Nilsson (SD) Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se