torsjö live vers2

Centerpartiet uppmanar partierna att bekänna färg

Centerpartiet uppmanar partierna att bekänna färg

En ny kommunledning för Hässleholm måste snart bli klar och tuffa beslut krävs för att få ordning på ekonomin. Det verkar partierna vara överens om. Centerpartiet anser nu att det är dags att alla politiska partier bekänner färg. Dess styrelse och fullmäktigegrupp beslöt i helgen att säga nej till den så kallade treblockslösning som den borgerliga alliansen, SD och FV varit inne på.

-Risken är stor att det bara blir populism. Dessutom skulle det innebära att vi stöder SD och ger dem fler presidieplatser än de har rätt till enligt valresultatet, säger C-ordföranden Anders Edwall.

C stöder istället i första hand ett samarbete mellan S och M med de allianspartier som är intresserade. M-ledaren Lars Johnsson vill inte kommentera ett sådant samarbete, men Joachim Fors (S) bekräftar att partiet haft en träff med alliansen och fått med sig ett antal punkter som diskuteras på ett styrelsemöte ikväll.

Anders Edwall (C), här tillsammans med Stefan Svensson (KD) i en av debatterna före valet. Foto: Urban Önell

Det börjar bli bråttom att komma överens om de kommande fyra årens Hässleholmspolitik. Den 22 oktober är tanken att fullmäktige ska besluta om nytt presidium, kommunstyrelse med mera. Kommunstyrelsen måste under denna månad besluta om skattesatsen för nästa år. Anders Edwall tror att en lösning kan bli klar i slutet på denna vecka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han förklarar att Centerpartiets beslut i praktiken innebär att partiet fortsätter på samma linje som före valet.

-Hässleholms kommun förtjänar en majoritet, säger han.

C vill alltså inte ingå i ett minoritetsstyre. En av anledningarna är den ekonomiska situationen med flera hundra miljoner i underskott inom några år, om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Treblockslösningen, som var aktuell i samband med att alliansen tillsammans med SD tog över ordförandeposterna våren 2017, skulle enligt Edwall inte alls fungera som ett styre.

Han menar att SD, som del i näst största blocket, i så fall också skulle kunna få posterna som förste vice ordförande istället för andre vice ordförande som är oppositionens poster. Det skulle inte ha så stor betydelse i sak, mer än i bolagen där det bara finns en vice ordförande. De rödgröna skulle då troligen få agera opposition, trots att de är största block.

Hellre opposition
än minoritet

Edwall befarar att det med ett sådant styre inte blir möjligt att få igenom en budget.

-Vi vill se en majoritet, av vilken typ är egalt. Om det inte blir S och M kan det bli M och SD. I så fall vill vi vara med i en konstruktiv opposition. Det viktigaste är att vi får stopp på det politiska käbblet, säger han.

Han har fått intrycket att den så kallade restalliansen med M, KD och L inte är så intresserad av ett samarbete med S utan hellre närmar sig SD.

-De säger att deras medlemmar har väldigt svårt att se ett samarbete med S. När vi frågar hur de ska få igenom sin budget svarar de att det är löst. Men har ni en överenskommelse med SD, gå då hela vägen! Eller börja prata blocköverskridande med S, säger han.

Han förklarar att det annars är möjligt att hans parti i opposition kommer att begära proportionella val för att alla poster ska fördelas exakt utifrån valresultatet.

För egen del har C historiskt ofta lyckats förhandla sig till mer makt än röstetalen gett rätt till. Senast efter valet 2014 fick partiet, med bara fyra mandat, ett stort antal ordförande- och vice ordförandeposter som tack för övergången från den borgerliga alliansen till de rödgröna. Men styret höll bara halva mandatperioden.

-Vi har varit goda förhandlare och vi har gjort det för att föra fram C-politik. Men det är svårare nu, säger Anders Edwall, trots en ökning till fem mandat.

Han hoppas nu att de etablerade partierna ska ta gemensamt ansvar för en stabil majoritet.

-SD är största parti i kommunen nu och de ska ha det de har fått röster till. Vi ska absolut inte hamna där vi var efter förra valet då vi valde att stänga ute dem från att få ett oppositionsråd. Det var ett helt felaktigt beslut, säger han och kritiserar därmed sina företrädare.

Han säger att man nu är överens om detta i partiet.

-Men vi vill inte ha samarbete med SD och inte ge dem fler platser än valresultatet ger rätt till.

Långsiktiga åtgärder
skulle vidtagits tidigare

Anders Edwall anser att kommundirektörens och ekonomichefens kritik mot politikerna för att inte ha tagit tag i ekonomin är berättigad.

-Underskotten ackumuleras och det har blivit värre för varje år. Långsiktiga åtgärder borde vidtagits för två-tre-fyra år sedan. Men ingen ville släppa prestigen. Alla får ta på sig skulden. Jag tror att invånarna är extremt trötta på här. De säger bara ”snälla, kom överens nu”.

Anders Edwall säger att C inte är ute efter att höja skatten.

-Vi har redan väldigt hög skatt. Men vi måste snabbt komma fram till åtgärder.

Borde inte detta diskuterats i valrörelsen?

-Jo, vi borde kanske gått till val på det. Men valprogrammet innehåller vad vi vill göra. Den springande punkten för C är nog byskolorna. Jag har aldrig sett en sanningsenlig kalkyl för att lägga ner en skola, det sparar inte mycket pengar.

Men C har väl suttit vid makten och beslutat om alla de senaste skolnedläggningarna (Matteröd, Hörja och Vankiva)?

-Ja och det lider vi av än idag. Jag ifrågasätter starkt att vi kunde gå med på det, säger Anders Edwall.

Nu är det Vanneberga skola som är hotad.

-Restalliansen vill ha bort den, det är det första de vill vi ska gå med på. Det är ju bara 800 meter till nästa skola. Men det är där vi bygger och befolkningen ökar, säger Anders Edwall.

Ett nytt badhus i Hässleholm tror han att det blir, trots underskotten.

-Det kommer vi nog inte att ifrågasätta. Men det är synd att det lagts så mycket pengar på att renovera fönstren, säger han.

Han vill även stå fast vid beslutet att bygga avfarten till Hässleholm Nord.

-Annars är det vi redan gjort där bortkastade pengar, säger han.

Vill inte sänka
politikernas arvoden

Istället säger han krasst att personalkostnaderna är kommunens största utgiftspost och att det måste bli slut med mycket av det kommunen gör som inte är lagstadgat. Däremot tror han inte på att minska antalet politiker och inte heller att sänka arvodena.

-Politikerarvoden är inte ens en halv promille av den totala budgeten, säger han, men har svårt att motivera varför Hässleholmspolitikerna ska ha högre arvoden än de flesta andra kommuner i landet.

Kommundirektörens åtgärdsförslag anser han otillräckliga, dock gillar han förslaget att bolagisera kulturen och driva restaurang och kafé i kulturhuset i kommunal regi.

-Verksamhet som inte går plus nu kan balanseras med nya event som ökar försäljningen och vi behöver en restaurang med rätt typ av mat i kulturhuset, säger han.

Han vill betona att åtgärderna inte bara handlar om nedskärningar.

-Vi kan också få högre skatteintäkter om fler flyttar hit. Det ska vara positivt att bo i Hässleholm och det blir bättre om vi har en trygg och stabil styrning och ledning.

Både skattehöjning
och nedskärningar

Joachim Fors (S). Foto: Lotta Persson

Joachim Fors tycker inte att de styrande mörkat den dåliga ekonomin.

-Det har varit tydligt i vårt budgetförslag att det funnits ett underskott. Men vi har bara styrt under två år de senaste tio åren och ett av de åren (2016) hade vi ett stort överskott i bokslutet, säger han.

Han tycker ändå att det var befogat att ekonomikontoret slog larm. Nu gäller det att komma fram till åtgärder.

-Det kan krävas både skattehöjning och nedskärningar. En skattehöjning på en krona skulle bara ge drygt 100 miljoner kronor. Det räcker inte, konstaterar han.

Han har inte tittat närmare på kommundirektörens förslag. Men fler kommunala bolag tror han inte på.

-Det ger inga pengar. Enligt erfarenheten blir det bara dyrare, säger han.

Han bekräftar att ett intensivt arbete för att hitta ett fungerande samarbete nu pågår inom S.

-Varenda kväll går åt till detta nu, säger han.

Han vill dock inte avslöja några detaljer.

-Men en majoritet var det ingångsvärde vi hade när vi satte oss med alliansen, säger han.

”Det fanns
ingen majoritet”

M-ledaren Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson är ännu mer försiktig i att uttala sig om samtalen mellan partierna.

-Jag har ingen kommentar till förhandlingarna i detta läget, säger han.

Han säger att han, under sitt halvår som kommunstyrelsens ordförande, vetat att det var illa med ekonomin, även om han inte sett siffrorna förrän nu. Ändå var han snabb med att stryka årets 19 miljoner i omstruktureringar.

-Det fanns ingen majoritet. Vi har diskuterat åtgärder, men inte funnit någon samsyn, säger han.

Han nämner förslag som översyn av måltidsorganisationen och neddragningar inom skolan där M röstats ner. En gemensam fordonsenhet i kommunen var ett av få förslag som gick igenom.

-Nu måste vi fundera på varenda utgift, säger han.

En skattehöjning är inte det han vill börja med att diskutera. Nytt badhus vill han inte heller stryka.

-Men vi måste titta på vad det innebär i driftskostnader. I Kristianstad blev det nya badhuset mycket effektivare, säger han.

SD förklarar kostnaderna
med invandringen

Ulf Berggren (SD).

Ulf Berggren (SD) anser att inget av de etablerade partierna i ”sjuklövern” tagit de ekonomiska problemen på allvar.

-Vi får nog bemöta med både skattehöjning och neddragningar eftersom det är så illa nu. Men det borde vara M, S och C framförallt som tog tag i det. Vi var bara med i 25 dagar, sedan var vi utanför igen. Vi hann inte göra något, säger han.

Han förklarar det mesta av underskottet med invandringen.

-Nu går det inte att gömma kostnaderna, de syns igenom överallt. 2016 tvingades skolan anställa cirka 100 personer extra för att klara de nyanlända elevernas behov.

Kommunens kostnader ska täckas av statsbidrag, men de räcker inte till.

-Nu försvinner stödet efter två år och kostnaderna kommer att fortsätta öka för varje månad, säger Ulf Berggren.

Han konstaterar dock att det är svårt att göra något lokalt när besluten fattas nationellt.

-Ska vi då behöva gå in och städa upp? Eftersom vi inte får hjälp från staten har vi händerna bakbundna och kan inte få igenom besparingar på invandringen. Att då gå in i ett styre skulle kunna vara förödande för vår del. Men vi håller dörrarna öppna och är inte rädda för att ta ansvar. En treblockslösning skulle vara bäst, säger han.

”Alla måste upp
ur sandlådan nu”

Hanna Nilsson (SD).

Hanna Nilsson, ordförande i SD, menar att hennes parti hela tiden försökt stoppa onödiga kostnader.

-Ingen har lyssnat på oss, säger hon.

Förutom invandringen talar hon om en administration som ständigt ökar i omfång och skolans växande underskott.

C:s utspel tycker hon är dumt.

-Varför ska lilla C sitta där och styra? Det är flest som vill att vi styr. Alla måste upp ur sandlådan nu, framförallt efter den ekonomiska rapport som kom. Det är makabert att istället bara vilja stoppa SD.

Björn Widmark inte
förvånad över siffrorna

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

Folkets väls Björn Widmark är mycket kritisk till att ingen tagit tag i ekonomin tidigare.

-Alla skyller på den politiska situationen, men den har inte med detta att göra, säger han.

Han blev inte förvånad över siffrorna.

-Vi har uppfattat detta hela tiden och lagt en budget med ett överskottsmål på två procent, säger han.

Han ser många kommunala tjänster som han anser onödiga och som skulle kunna dras in, exempelvis strateger, samordnare och projektledare. Fler bolag vill han inte se.

-Troligen är tanken med fler bolag att lättare kunna dölja förluster. Kafé och restaurang i kulturhuset kommer att gå med förlust.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se