torsjö live vers2

Noga avvägt beslut

Noga avvägt beslut

INSÄNDARE. I media kan man läsa om publiciteten i samband med ett noga avvägt beslut: inplanerade dagar på den stora badmässan samt ett par studiebesök i Tyskland. Det är en kommunövergripande resa med ca 25 deltagare från hela Sverige till en kostnad som nästintill kan likställas med en resa till badmässan i Stockholm som är i ett väsentligt mindre format och som saknar olika studiebesök och samtal. Ett av dessa samtal handlar om hur vi bygger ett badhus som efterfrågas i tiden, ett politiskt ekonomiskt försvarbart koncept mm. I Tyskland bygger man badhus som skapar bättre ekonomiska förutsättningar att hämta in satsade pengar som ett exempel.
Bilden som utmålas medialt och i insändare med både palmer och spa är inte en del av vårt uppdrag vilket jag med stor emfas vill understryka!
Vi som åker har ett genuint intresse för vårt kommunala uppdrag och arbete! Vi två förtroendevalda, oavsett våra politiska ställningstagande, arbetar alltid helhjärtat för att ge vårt bästa till Hässleholms kommuninvånare. Vi kommer båda att sitta i Kommunfullmäktige och i detta kommer vår gemensamma strävan för att få ett hållbart badhus på plats. Resan är en del av den kunskapsinhämtning inför en framtida investering och för mig är sakkunskap oerhört viktigt att ta del av inför viktiga ekonomiska beslut. Utan denna sakkunskap är vi helt beroende av tjänstemännens information, tolkningar och värderingar. Hässleholms framtida badhus är en stor investering som ska vara i många år och jag tror inte någon medborgare i Hässleholm vill att vi fattar beslut om detta utan att det görs med noggranna avvägningar.

Agneta Olsson Enochsson (L)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se