Gruppen-3a-328x120

Omar Al-Ganas vs Ulf Kristersson

Omar Al-Ganas vs Ulf Kristersson

INSÄNDARE. Ett drev håller som bäst på när det gäller den mest kryssade socialdemokraten i Hässleholm, Omar Al-Ganas. Han kryssade sig förbi alla över sig. En aktningsvärd prestation av en nykomling endast 19 år gammal. Det som ligger honom i fatet är att han för det första har fel namn och han har under sin ungdom uttalat sig i de sociala medierna på ett oanständigt sätt. Detta ska han givetvis klandras för, men ska han dömas för detta i en ”folkdomstol”, som är vardagsmat för många på Sociala medier. Han har tagit kontakt med berörda (judiska församlingen) och bett om ursäkt. Den som följt vad som hänt, har förmodligen kännedom om vilka uttalande som Omar har fällt. Hans cv har med andra ord blivit lite smolkigt i början av karriären.

Om man jämför med en annan statsministerkandidat (Omar har uttalat att han siktar högt), när det gäller dennes ”cv”, kan man fundera om det är bättre. Jag menar här Ulf Kristersson: han har som socialborgarråd sålt ut förskolor och assistansbolag värda 81 miljoner – för 3,4 miljoner. Efter tre år gjordes vinster på 65 miljoner i dessa bolag. En förskola i Årsta såldes för 635 000 och ur denna kunde året därpå tas ut 9 miljoner i vinst av förskolechefen. Fler exempel finns. Utredningar i flera instanser har dömt ut dessa ”affärer”.

I samma ställning bodde UK i en attraktiv lägenhet som var avsett för svårt sjuka och hemlösa och tillhörde Ersta Diakonisällskap. Stockholm stad köpte tjänster från sällskapet. Korruption? När Kristersson var ordförande för Adoptionscentrum uppdagades en barnhandelshärva från Kina, där barn kidnappades och såldes till USA och Europa. Kristersson valde att mörka skandalen. Svart städhjälp anlitades under större delen av 2001 för 70-80 kr/h.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under 2015-1016 åkte han 668 taxiresor för 113 000 kr trots gratis SL-kort. Skattebetalarna stod för notan. 2007 som socialborgarråd reste han tillsammans med sin fru till Kina var tredje månad, kostnad 128 000 och skattefinansierad. Uppgift: att föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati. Ett socialborgarråds uppgift?

För den intresserade kan fler uppgifter och utförligare fås om Kristerssons ”meritlista” ur Magasinet para§raf.se.

Frågan man måste ställa sig: är inte Kristerssons ”meritlista” lika mycket kvalificerande för en uteslutning ur Moderaterna som den pågående processen mot Omar Al Ganas?

Frågan till Socialdemokraterna: är det rätt att utesluta en medlem som i dag framstår som en målmedveten och ambitiös ung man som låtit släppa ifrån sig några förlupna ordval och likes som han inte alls står för i dag och djupt ångrar. Jag har haft ett långt samtal med honom och om inte Kristersson hittills blivit utesluten ur M, så borde ej heller Omar Al-Ganas drabbas av detta öde.

Jag undrar om inte reptilhjärnan tagit överhanden hos sossetoppen i sina iver att utesluta Omar, eller är det rent av avundsjuka för att han nått så stora framgångar på så kort tid, Jantelagen? Gör man inte sig själv en björntjänst om man utesluter honom och får man inte sitt ”straff” vid nästa val 2022? Troligen inte 54 procent i distrikt Läreda i alla fall. Och föreställer man sig att att integrationen gör framsteg vid en uteslutning, knappast? Indignationen på Ljungdala närmar sig en revolt.

Nu har även Sverigedemokraterna lagt sig i fallet och ”jagar” på för en uteslutning. Jag undrar också om man inte har tillräckligt med egna problemmedlemmar utan att lägga sig i andras? Men ”hatobjektet” invandrare är ju det tacksammaste SD har att ge sig på.

Jag måste i sista stund korrigera Norra Skåne, som skriver i dag 19/10 att han deltar på första fullmäktigemötet 22/10 som ”politisk vilde”. Mig veterligen är han inte utesluten än.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se