torsjö live

Hovrätten tar upp Transportledets överklagande

Hovrätten tar upp Transportledets överklagande

Tvisten mellan Hässleholmsåkeriet Transportledets konkursbo och Sparbanken 1826, numera Sparbanken Skåne, kommer att tas upp av hovrätten.

Transportledet hävdar att banken drev bolaget i konkurs och kräver 62,3 miljoner kronor i skadestånd.

Transportledet var ett av landets största åkerier med 280 anställda när det gick i konkurs i maj 2013. Banken hade då sagt upp checkräkningskrediten med omedelbar verkan och spärrat kontot. Det innebar att bolaget inte kom åt några pengar. Dagen därpå lämnade bolaget in en konkursansökan. Enligt bolagets företrädare fanns det inte tid att vidta andra åtgärder, exempelvis skaffa kapitaltillskott, begära anstånd från fordringsägare eller ansöka om företagsrekonstruktion.

Enligt bolagets stämningsansökan till Hässleholms tingsrätt hade banken inte grund för att säga upp krediterna.

Enligt bolagets advokat hade flera experter, trots flera års röda siffror, bedömt att Transportledet inte var på obestånd förrän banken sa upp krediterna. Tvärtom hade bolaget förutsättningar att lösa den akuta krisen. Bara på en del av sina fordon skulle bolaget ha kunnat låna ytterligare 30 miljoner kronor inom tre månader. Checkkrediten gällde 25 miljoner kronor, varav vid tiden för konkursen 4,7 miljoner kronor utnyttjats.

Banken har hävdat att avtalet följts. Enligt det kan krediten sägas upp med omedelbar verkan om banken gör bedömningen att säkerheten inte är betryggande eller att bolaget inte kommer att kunna uppfylla sina förpliktelser mot banken.

Efter fyra dagars rättegång gav Hässleholms tingsrätt banken rätt. Enligt domen ska Transportledet betala bankens rättegångskostnader på 1,9 miljoner kronor.

Hovrätten har beslutat om prövningstillstånd.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se