Gruppen-3a-328x120

Regionmuséet anser inte att Qpoolens fönster behöver bytas

Regionmuséet anser inte att Qpoolens fönster behöver bytas

De nedre fönstren skulle ha varit helglasade och dessutom helt i trä, men Regionmuséet anser inte att de felaktiga fönstren på Qpoolens simhall måste bytas igen. Bytet med PCB-sanering tog mer än tre månader. Foto: Berit Önell

Qpoolens kulturhistoriska värden består trots de felaktiga fönstren. Det anser Johan Dahlén på Regionmuséet och Landsantikvarien. Hans yttrande ingår i den nya ansökan om bygglov som tekniska förvaltningen lämnat till stadsbyggnadskontoret.

Men Johan Dahlén nämner inte det tidigare uppmärksammade felet på de nedre fönstren som är avdelade istället för helglasade. Istället förklarar han att fönstren inte är vad Regionmuséet kallar träfönster då det huvudsakliga materalet är aluminium även om det är trä mellan varje fönsterkassett. Trots avvikelsen blir bedömningen att badhuset är tidstypiskt och att det inte är ekonomiskt rimligt att justera fönstren i detta skede.

De ursprungliga fönstren på nedre delen av badhuset hade stora hela glasytor. Foto ur bygglovsansökan

Fönstren behövde bytas för att den lagstadgade PCB-saneringen skulle kunna genomföras i badhuset under sommaren. Byggnadsnämnden gav bygglov för fönsterbytet på villkor att stora bruna träfönster av samma slag som de ursprungliga från 1970 sattes in. Men fönstren som levererades uppfyllde alltså inte kraven. Enligt projektledaren Bertil Lucchesi har fönstertillverkaren missförstått ritningarna och dessutom har kommunens personal på grund av semestertider inte reagerat på felet i tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I den nya bygglovsansökan vill han att byggnadsnämnden godkänner de befintliga fönstren.

– Tekniska förvaltningen bedömer med stöd av sakkunnig i kulturhistoriska värden att monterade fönster kan sitta kvar och att byggnaden fortfarande är tidstypisk, skriver han.

Han anser inte att det är rimligt att byta ut fönstren till en kostnad av 700 000 kronor och inte heller att verksamheten ska bli lidande av att behöva stänga igen.

Johan Dahlén berättar i sitt yttrande att Regionmuséet varit på plats för en kontroll tillsammans med beställare och entreprenör.

– I en annan del av byggnaden finns träyta på moderna fönster som är så som Regionmuséet hade förväntat och önskat sig, skriver han.

Trots detta anser han alltså att de nya fönstren kan godkännas och slutbesiktning av fastigheten ske.

– Trots avvikelsen anser vi fortfarande att badhuset är en tidstypisk och rimligt välhållen byggnad som förhoppningsvis kan brukas under många år. Vi anser inte att det är ekonomiskt rimligt att justera fönstrens ytskikt i detta skede, skriver han.

Kommunens fastighetschef Tobias Oscarsson säger att det alltid går att gå tillbaka till entreprenören och kräva rätt fönster om byggnadsnämnden ändå inte skulle godkänna den nya ansökan om bygglov.

Om förändringen godkänns är det inte säkert att kommunen kommer att ställa något krav på entreprenören, trots att problemet orsakat mycket bekymmer och tagit arbetstid i anspråk.

– Så långt har vi inte kommit än, säger Tobias Oscarsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se