torsjö live vers2

Röke EFS – en pigg 100-åring

Röke EFS – en pigg 100-åring

Missionshuset i Röke är en öppen samlingsplats för människor i alla åldrar. Här syns några av de ledande i föreningen tillsammans med några deltagare i barn- och ungdomsverksamheten. Främre raden Margareta Cada, Jakob Hedin, Edvin Eld, Viggo Geivald. Bakre raden: Kjell Lindfors, Kristina Karp, William Björk, Ingrid Ivarsson, Yngve Nilsson, Ingemar Karp.

Kommande helg firar missionsföreningen Röke EFS 100 år. Åldern till trots är det en pigg jubilar som fortsätter att samla ung som gammal till olika samlingar i Missionshuset, vecka efter vecka. Föreningen som håller verksamheten i gång har över 100 medlemmar. Detta trots att Röke socken inte har mer än knappt 600 invånare.

Missionshuset i Röke stod klart 1919. Så här såg det ut innan tillbyggnaden gjordes som var klar 1966.

Det är liv och rörelse i lokalerna när Frilagt kommer på besök. Röke-Hörja skolorkester övar. Det är visserligen inte missionsföreningens orkester utan kommunens, men av praktiska skäl är det här man övar. Det var också på denna plats som Röke blås föddes 1955. Denna orkester har numera både vuxit ur missionshuset och blivit en fristående förening. Dirigenten Ingemar Karp är dock lika engagerad i orkestern som i EFS.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det var i skuggan av kanonernas muller, medan första världskriget fortfarande rasade, som Röke EFS bildades. Spanska sjukan härjade. I Sverige skördade den närmare 38 000 dödsoffer. Det fanns inte ens mat så att alla svenskar kunde äta sig mätta. Ändå beslutade 28 missionsintresserade Rökebor att gå samman och bilda en missionsförening. Det skedde ute på kyrkbacken efter en gudstjänst. Knappt ett år senare stod en samlingslokal färdig – missionshuset.

Vad var det som gjorde att de var beredda att satsa, vad var det som drev dem?

– Det är precis de tankarna jag också haft med mig, säger Yngve Nilsson, som det sista halvåret ägnat sig åt att studera missionsföreningens historia.

– Jag har bland annat läst 1000 protokoll. Klart är att de ansåg att det var viktigt att sprida det kristna budskapet, både här hemma och utomlands, säger Yngve.

De menade att det missionsföreningen gjorde skulle vara ett viktigt komplement till verksamheten i kyrkan. Det finns likheter mellan frikyrkorna och EFS, i hur man arbetar och är organiserade. EFS bildar däremot inte egna församlingar, utan verkar inom Svenska kyrkan.

Ett syfte med Röke EFS var redan från start att samla in pengar till missionen. Kvinnor sydde och broderade, deras verk såldes på auktion och medlen som kom in användes till olika missionsändamål. Det är många som fått del av frukterna av att flitens lampa lyst i Röke. Samer i Jämtland, sjömän, eritreaner och tanzanier.

Även i modern tid har missionsintresset varit stort. 1961 skickades Ingemar och Gertrud Holmkvist iväg från Röke för missionstjänst i Tanzania. 1980 var det Gunilla Perssons tur. Hon har framför allt arbetat med döva barn.

Under ett antal år, från någon gång på 70-talet och en bit in på 90-talet, drev Svenska kyrkan och EFS i Röke en kristen förskola i byn.

Idag har EFS i Röke fortfarande söndagsskola för barnen, samtidigt som de äldre firar gudstjänst. Syföreningen är fortfarande aktiv. RökeköR har man tillsammans med Svenska kyrkan. Även samarbetet med övriga föreningar i byn har växt under senare år. Barn och ungdomsgruppen från tio år och uppåt samlas under vinjetten ”Salt och peppar”. Frilagt träffar några av dem efter skolorkesterns övning och frågar dem vad de gör när de träffas.

– Först fikar vi – sedan skrattar vi, svarar Emma Göransson.

– Först fikar vi, sedan skrattar vi, säger Ellen Göransson när hon ska förklara vad som händer när ”Salt och Peppar” samlas i missionshuset. På bilden: Nora Pålsson, Felicia Björk, Ellen Eld, Ellen Göransson, William Björk och Edvin Eld.
RökeköR övar i församlingshemmet inför Röke EFS hundraårsfirande. Kören leds av Ingvar Albihn.

Tanken är att alla, oavsett ålder eller förutsättningar, ska känna sig hemma i missionshuset. Det är en öppen gemenskap som erbjuds. Även om drivkraften och syftet i grund och botten är oförändrat sedan start.

– Det vi gör här går ut på att människor ska ha möjlighet att finna en tro och den trygghet som finns i Gud, säger Ingemar Karp.

Allt går givetvis inte som på räls även om det ideella engagemanget i byn är stort. Det går till exempel inte att göra något åt att många yngre flyttar när det är dags för universitetsstudier och att de sedan får jobb på annan ort. Nya tider ställer också nya krav.

David Castor. Foto: Berit Önell

– Vi försöker dock hela tiden utveckla vårt arbete, intygar Ingrid Ivarsson som är ordförande för föreningen.

Just nu söker Röke EFS efter en ny präst, då David Castor nyligen slutat. David blev rikskänd genom sin medverkan i tv-programmet Tro, hopp och kärlek där han träffade sin fru Anna-Klara. Den som får ta vid efter David kommer både att vara anställd av EFS och Svenska kyrkan.

I helgen bjuds det till fest i missionshuset. Lördagskvällen går i historiens tecken med buffé. På söndag förmiddag blir det gudstjänst där EFS högste ledare, missionsföreståndare Kerstin Oderhem, predikar och RökeköR sjunger. Nattvardsfirandet leds av kyrkoherde Sara Ericson.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se