Ett väldigt viktigt val

Inför varje val hör man nästan alltid att ”detta är ett ödesval” eller något liknande. Vår fixering på nutiden gör att de flesta sådana uttalanden är kraftigt överdrivna. Men när det gäller det amerikanska mellanårsvalet till kongressen och delstatliga parlament den 6 november så är det i högsta grad berättigat att tala om ett ödesval. […]

Revisorerna anser kommunens ekonomi alarmerande

– Utvecklingen av kommunens ekonomi är alarmerande och det är av yttersta vikt att alla ansvariga agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det skriver revisorerna i sin bedömning av delårsrapporten där prognosen är att kommunens resultat för 2018 blir minus 27,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse på cirka 35,1 miljoner kronor. Revisionsfirman Ernst & Young står […]

Hässleholm Miljö premierar hållbarhetsarbete vid mens och ridning

Linnea Lindau och Hässlehoms ridklubb delar på årets miljöstipendium. 10 000 kronor vardera från Hässleholm Miljö får stipendiaterna motta under festliga former den 16 november i kulturhuset. Ett engagemang för att göra menstruationen mer hållbar för både kvinnor och miljön gör Linnea Lindau, student vid Hässleholms tekniska skola, till stipendiat. Med motiveringen: ”I utvecklingsländer kan mensen […]

Fortsatt strukturell misshandel

INSÄNDARE. Allas vår försäkringskassa fortsätter, sin får vi anta politiskt initierade kampanj, för att minska vad man kallar sina kostnaderna. Dessvärre går det ut över dom allra svagaste av oss som när dom är sjuka och oförmögna att arbeta nekas sjukersättning. Det vill säga dom som själva genom arbete och därmed inbetalda försäkringsavgifter nu tvingats inse […]