torsjö live

Hässleholm Miljö premierar hållbarhetsarbete vid mens och ridning

Hässleholm Miljö premierar hållbarhetsarbete vid mens och ridning

Hässleholms ridklubb satsar på källsortering och energibesparande belysning. Foto: Hässleholms ridklubb

Linnea Lindau och Hässlehoms ridklubb delar på årets miljöstipendium. 10 000 kronor vardera från Hässleholm Miljö får stipendiaterna motta under festliga former den 16 november i kulturhuset.

Linnea Lindau vill göra menstruationen mer hållbar för både kvinnor och miljö.

Ett engagemang för att göra menstruationen mer hållbar för både kvinnor och miljön gör Linnea Lindau, student vid Hässleholms tekniska skola, till stipendiat. Med motiveringen: ”I utvecklingsländer kan mensen innebära att man missar jobb eller skola och riskerar sin hälsa genom att använda osanitära skydd. Engångsartiklar, så som bindor och tamponger genererar dessutom stora mängder avfall, som hade kunnat undvikas om man valt ett annat mensskydd. Genom att informera om och dela ut menskoppar förbättras situationen för många, samtidigt som stora miljövinster görs genom att förebygga uppkomsten av avfall”, tilldelas hon sitt stipendium.

Enligt pressmeddelande från Hässleholm Miljö planerar Linnea Lindau att använda pengarna till inköp av menskoppar att dela ut till behövande. Under våren blir det fältstudier i Costa Rica och utdelning av menskoppar till unga kvinnor.

Efter studenten vill Linnea Lindau få starta upp sitt UF-företag ”Period” och åka runt i Sverige för att föreläsa om mens och hur den kan hanteras mer hållbart för miljön.

Den ideella föreningen Hässleholms ridklubb med cirka 350 medlemmar får sitt stipendium för brett hållbarhetstänkande i samband med klubbens verksamhet.

Stipendiekommitténs motivering lyder: ”Många barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid i stallet. Stallet är en viktig mötesplats för olika åldrar, där samarbete över åldersgränserna blir naturligt. Att källsortera för miljön är självklart för barn och ungdomar idag och då måste möjligheten till detta finnas. Källsorteringen ska vara enkel och inspirerande och det ska vara lätt att göra rätt. Ljusmiljön är viktig för både trygghet och säkerhet. Bra belysning ger trygghet men rätt belysning ger både trygghet och sparar energi. ”

Stipendiesumman ska enligt pressmeddelandet bli en grundplåt till en hållbar och tydlig källsortering i Österåsstallet samt installation av miljöklassad belysning på gårdsplanen.

Stipendierna delas ut vid Hässleholms Galakväll den 16 november i kulturhuset.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se