torsjö live vers2

Fortsatt strukturell misshandel

Fortsatt strukturell misshandel

INSÄNDARE. Allas vår försäkringskassa fortsätter, sin får vi anta politiskt initierade kampanj, för att minska vad man kallar sina kostnaderna. Dessvärre går det ut över dom allra svagaste av oss som när dom är sjuka och oförmögna att arbeta nekas sjukersättning. Det vill säga dom som själva genom arbete och därmed inbetalda försäkringsavgifter nu tvingats inse att den trygghet dom betalt för inte är värd ett vitten.
För detta bär försäkringskassan själva, politiker och också sjukskrivande läkare ett oeftergivligt ansvar.
Undertecknad uppmanar därför försäkringskassan att ta ansvar för era försäkringstagare. Detta alldeles oavsett vad politiker kan tänkas ha för idéer!
Till er politiker, som bidragit till att svaga och sjuka drabbas på sätt som är väldokumenterat i press och annorstädes, vill jag säga att ni borde skämmas! Finns det någon av er med insikt i frågan och med empatisk förmåga, vilket synes tveksamt, sätt igång och gör något åt saken
Sjukskrivande läkare vill jag påminna om er yrkesetik. Ni har det yttersta ansvaret för era patienters hälsa. Skulle försäkringskassan ändra ert beslut om sjukskrivning kan detta komma att äventyra patientens hälsa.
Nu har jag vid samtal med läkare fått mig till livs att dessa tvingas att ägna tid åt att som någon uttryckte det ”få igenom sina sjukskrivningar” hos försäkringskassan! Detta istället för att ägna sin tid åt se till att hjälpa sina patienterna att tillfriskna och därmed kunna återvända till sina arbeten.
Till Sveriges Läkarförbundet vill jag säga stöd er medlemmar i denna fråga! Stäm om nödvändigt försäkringskassan inför domstol! Det har och kan fortsättningsvis visa sig att försäkringskassans sätt att bortse från sjukskrivande läkares bedömningar allvarligt äventyrat patienters möjligheter att återfå sin hälsa.
Nu är tiden kommen för undertecknad att ringa bonden Sancho Pancha, sadla Rosinante den främste av hästkrakar och dra ut för att rädda lidande sjuka och svaga ut den strukturelle misshandlaren försäkringskassans förskräckliga käftar. I sadel-väskan finns skarpa vapen i form av rödfärgat bläck och en gåspenna.
Till er som till äventyrs tagit del vad som här sägs vill undertecknad säga:
Ge ert bistånd i denna kamp och se i vart fall till att Don Quijotes hästkrake Rosinante och Sancho Panchas åsna Rucio får den förplägnad de behöver för att åtminstone ta sig fram i trav.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se