torsjö live vers2

Mer företagsvänlig politik

INSÄNDARE. Vi väntar fortfarande på en ny regering men oavsett vilken sammansättning den får så finns det uppgifter och utmaningar som ligger nära i tiden. Efter år av högkonjunktur kan vi förvänta oss svårare tider och då gäller det att vidta åtgärder som hjälper upp sysselsättningen. Ett effektivt recept är att underlätta för att starta och […]

Förbereder för 1 000 nya bostäder i omtvistat område

1 000 nya bostäder kan bli verklighet på Sjörröds gård, Torshem och Garnisonen. Ett förslag till program som ska bli underlag för kommande detaljplaner för områdena ligger imorgon på byggnadsnämndens bord – trots att det efter nyår blir politisk majoritet för att inte exploatera här och trots att den fördjupade översiktsplanen är överklagad. Länsstyrelsen, närboende […]

Pengar till nya brandbilar saknas Räddningschefen slutar

Räddningsvärnens nya bilar skulle ha levererats i september, men får vänta tills efter nyår på grund av att årets budget inte räcker till. Det beskedet fick företaget Abicon som ska bygga om bilarna. Räddningschef Daniel Sirensjö säger till Frilagt att det rör sig om ett missförstånd och att det finns pengar, men inte tid att […]