torsjö live vers2

Pengar till nya brandbilar saknas Räddningschefen slutar

Pengar till nya brandbilar saknas Räddningschefen slutar

De nya brandbilarna till räddningsvärnen dröjer, trots att upphandlingen varit klar länge och pengar fanns avsatta i budgeten. Enligt räddningschefens redovisning blir det inga pengar över i år. Bilarna på bilden är inte samma modell som räddningsvärnens bilar. Foto: Räddningstjänsten

Räddningsvärnens nya bilar skulle ha levererats i september, men får vänta tills efter nyår på grund av att årets budget inte räcker till. Det beskedet fick företaget Abicon som ska bygga om bilarna. Räddningschef Daniel Sirensjö säger till Frilagt att det rör sig om ett missförstånd och att det finns pengar, men inte tid att ta emot de nya bilarna. I månadsrapporterna redovisar han dock att pengarna i budgeten går åt. Kommunens redovisningschef Anders Ekström är starkt kritisk till förfarandet.

Daniel Sirensjö har nu meddelat att han slutar vid årsskiftet när räddningstjänsten upphör som egen förvaltning. Han har tackat nej till den erbjudna tjänsten som avdelningschef, men får ändå ett avgångsvederlag på tolv månadslöner plus betald uppsägningstid.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson försäkrar att avgången inte har med brandbilarna att göra, men instämmer i Anders Ekströms syn på den ekonomiska redovisningen.

Brandbilen i Vittsjö är en av de äldsta i kommunen, nästan 40 år gammal, och behovet av byte stort. Martin Andersen var en av räddningsvärnets medarbetare som visade upp bilen under Vittsjödagarna i somras. Foto: Berit Önell

Nya bilar till räddningsvärnen i Hässleholms kommun har varit efterfrågade länge. De äldsta bilarna är nästan 40 år gamla.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tre nya bilar till räddningsvärnen i Vittsjö, Röke och Ballingslöv upphandlades under 2017. Dahlqvists Bil vann upphandlingen och levererade i början av 2018 bilar av modellen Ford Ranger Double Cab. Även Emmaljunga ska få en motsvarande ny bil, men den upphandlingen ska göras först under 2019 för att rymmas i budgeten. Totalt beräknas de nya bilarna kosta cirka 2,5 miljoner kronor.

Innan bilarna kan tas i bruk ska de byggas på med bland annat särskilda skåp på flaket, takskylt med varningsljus, blåljus, siren, radio och navigeringssystem. Även denna upphandling gjordes under 2017 och Abicon fick uppdraget. Kostnaden för att bygga om de tre hittills inköpta bilarna är enligt anbudet 974 658 kronor plus moms.

Ombyggnaden skulle vara klar senast den 15 september. Men Abicon i Hörby fick plötsligt veta att räddningstjänsten i Hässleholm ville vänta med brandbilarna.

– De ska vara färdiga under första kvartalet nästa år istället. Tyvärr har nog kommunen tullat på räddningstjänstens budget, så de måste skjuta på ombyggnaden. Möjligen hade de kunnat ta ett fordon detta år, men det blir nog en samlad leverans, säger Markus Eriksson, säljare på Abicon, till Frilagt.

Uppgifterna bekräftas av Matts Nilsson som hållit i kontakterna med Abicon för räddningstjänsten i Hässleholm. Han vill dock inte kommentera saken utan hänvisar till Daniel Sirensjö.

– Vi har pengar, vi kunde ha löst det, men vi är en liten organisation och hann inte med. Vi har haft fokus på att få klart Tyringes nya bil. Att driftsätta nya bilar innebär merarbete, vi hade behövt en som jobbade heltid med fordonen, säger Daniel Sirensjö.

Räddningschef Daniel Sirensjö. Foto: Lotta Persson

Han förnekar att Abicon ska ha fått besked om att det inte fanns pengar i budgeten. Istället antyder han att Abicon haft svårt att hinna med, vilket han tidigare också sagt till Norra Skåne.

– Jag visste att de hade fulla orderstockar, säger han.

Han har ingen förklaring till varför Abicon skulle säga att de fått besked om att ombyggnaden skulle skjutas upp för att pengarna inte räckte till.

– De kanske uppfattat det så, säger han.

Han hävdar att bilarna ska komma till jul.

De 4,2 miljoner kronor som räddningstjänsten 2017 fick avsatta till fordon skulle enligt Daniel Sirensjö räcka i två år. Han försäkrar att pengarna inte använts till annat.

– Nej, de ska användas till detta, säger han.

I månadsrapporten för oktober redovisar han dock 0 i avvikelse, det vill säga att det inte väntas bli några pengar över i årets budget. De pengar för fordon som flyttats över från förra året var 1 978 000 kronor, varav 1 505 000 gått till ombyggnad av Tyringebilen.

De återstående 473 000 skulle inte räcka till ombyggnad av räddningsvärnens bilar, men Sirensjö säger att medel som är avsatta för räddningsutrustning också kan användas till räddningsfordon. Där fanns i år 500 000 kronor som också redovisas som att de kommer att gå åt. Cirka 30 000 av dessa användes i oktober till larmställ åt några av brandmännen. Återstår i så fall 943 000 kronor av pengar som öronmärkts till fordon eller räddningsutrustning, vilket alltså inte räcker till ombyggnaden som ska kosta cirka 975 000 kronor.

Daniel Sirensjö hävdar ändå att det finns pengar. Han ser inga problem med att han redovisar som om det gick jämnt upp och samtidigt säger att han har nästan en miljon kronor kvar.

– Vi sätter som prognos att använda pengarna på investeringskontona för att betala för värnens fordon. Om vi inte betalar för fordonen i år kommer vi att äska om att pengarna skall flyttas över till nästa års budget, förklarar han i mejl till Frilagt.

Men ekonomikontoret gillar inte Daniel Sirensjös sätt att redovisa.

– Säger han att han inte tänkt använda pengarna, men har redovisat i månadsuppföljningen att de ska användas? Då har vi problem, säger Anders Ekström.

Ekonomikontoret vill att månadsuppföljningen ska vara en prognos för årets utfall.

– Det är lite oroväckande om han inte menar det han skriver. Vi utgår ju från rapporten, säger Anders Ekström.

Det är inte heller självklart att överblivna pengar kan flyttas över till nästa år.

– Förvaltningarna kan begära överflyttning, men det är en bedömningsfråga, säger Anders Ekström.

Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Bengt-Arne Persson, själv tidigare ekonomichef i kommunen, instämmer i Anders Ekströms uttalanden.

– Jag har samma uppfattning. Om det blir pengar över ska man redovisa det. Ekonomikontoret måste kunna lita på de uppgifter som lämnas. De får äska att få de pengarna överflyttade till nästa år, men om det blir så kan man inte veta i förväg, säger han.

Han har inte hört någon diskussion om räddningstjänstens redovisning.

Tjänsten som förvaltningschef över räddningstjänsten försvinner när den nya organisationen träder i kraft den 1 januari. Räddningstjänsten ska då ingå i kommunledningskontoret och en ny tjänst som avdelningschef inrättas. Denna tjänst har Daniel Sirensjö alltså tackat nej till.

Normalt har den som tackar nej till erbjuden omplacering inte rätt till avgångsvederlag. Men avtalen för Hässleholms kommuns förvaltningschefer ger Daniel Sirensjö rätt till avgångsvederlag om Hässleholms kommun finner att han inte kan kvarstå i sin tjänst som förvaltningschef och överenskommelse om ny tjänst inte kan ske.

– Tjänsten som förvaltningschef finns inte kvar och vi har inte kommit överens. Personalavdelningen har kollat med SKL och i och med att det står som det gör har han rätt till avgångsvederlag, säger Bengt-Arne Persson.

Daniel Sirensjö kommenterar i ett pressmeddelande sin avgång.

-Jag har trivts utmärkt i rollen som räddningschef, men en stor del av min tjänst och personliga utveckling har också varit att verka som förvaltningschef. Jag har gillat att få ta fullt ansvar för en förvaltning, att ingå i koncernledningsgruppen och att få jobba med utvecklingsfrågor för hela kommunen. När den delen av tjänsten försvinner så väljer jag att kliva av, säger han.

Bengt-Arne Persson säger i pressmeddelandet att han har full respekt för beslutet.

-Samtidigt kommer vi att sakna hans engagemang och kunskap här. Daniel har varit en stor tillgång för räddningstjänsten och Hässleholms kommun och vi önskar honom varmt lycka till med kommande uppdrag.

Bengt-Arne Persson hoppas nu hitta en tillförordnad avdelningschef som kan tillträda den 1 januari och arbeta medan rekrytering av den ordinarie tjänsten pågår.

– Det är jättekort tid, men jag sonderar terrängen och hoppas ha det klart före jul, säger Bengt-Arne Persson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se