Gruppen-3a-328x120

Hässleholms vatten måste förklara sig om avloppsvattnet

Hässleholms vatten måste förklara sig om avloppsvattnet

Nu kräver miljökontoret att Hässleholms vatten utreder var avloppsvattnet kommer ifrån. På tisdagen kom det förorenade vattnet till dagvattendammen ur den vänstra kulverten. I förra veckan rann avloppsvatten från det högra röret. Foto: Berit Önell

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten måste nu utreda var avloppsvattnet i dagvattendammarna kommer ifrån. Det säger miljöchef Sven-Inge Svensson på onsdagseftermiddagen.

– Vi håller på att formulera ett brev till Hässleholms vatten. Det är inte normalt att dammarna ser ut på det här sättet. Det måste vara någonstans det läcker in spillvatten, säger han.

Ansvariga på kommunen och Hässleholms vatten har känt till att stora mängder avloppsvatten läckt ut i dagvattendammarna i åtminstone en vecka. Men först idag, efter Frilagts artikel om problematiken, börjar miljökontoret ställa krav.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, hävdade i förra veckan att föroreningarna kom från lantbruket. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson kräver nu att Hässleholms vatten utreder var avloppsvattnet i dagvattendammarna kommer ifrån. Foto: Berit Önell

Enligt Sven-Inge Svensson togs frågan upp vid ett möte med Finjasjögruppen, kommunens interna arbetsgrupp, den 4 december. Johan Forssblad från Regito berättade om hur dammarna såg ut och att prover tagits dagen före, men ännu inte analyserats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske hävdade då att vattnet i dagvattendammarna kan vara näringsberikat av omgivande jordbruksmarker.

– Hon sa att det inte är något fel på reningsverket och menade i princip att om det läcker in något är det lantbrukets fel. Vi menar inte heller att det är fel på verket utan det handlar om ledningsnätet. Det är Hässleholms vattens ansvar att underhålla och sköta ledningarna så att dagvattnet kan transporteras dit det ska. De har inte ansvar för att rena dagvatten, det sker bara genom sedimentering i dammarna, men det ska inte innehålla något avloppsvatten. Om det gör det är det definitivt Hässleholms vattens ansvar, förklarar Sven-Inge Svensson som uppmanade Regito att analysera sina prover för att få ”svart på vitt”.

Enligt Regitos mejl som igår skickades till länsstyrelsen och kommunens miljökontor och tekniska kontor såg vattnet mycket grådaskigt ut. Regito åkte ut för att titta på dagvattendammen efter larm från Linus Jepsson.

Provresultaten tydde på kraftig påverkan av avlopp. Totalfosforhalten var 255 mikrogram per liter, vilket är cirka 2,5 gånger högre än vid provtagningspunkten i Maglekärrsbäcken som är reningsverkets utlopp i Finjasjön. Även organiskt kol och kväve var högt.

Mejlet berättar också att Linus Jepsson tog ett prov i samma damm, men lite längre norrut, vid de stora kulvertarna, redan den 1 december. Då slog mätaren i taket och resultatet kan därför vara högre än noterade 1 630 mikrogram per liter, alltså cirka 16 gånger högre än provtagningspunkten i Maglekärrsbäcken. Även organiskt kol och kväve var högre i det provet.

Toalettpapper, kondomer med mera flyter i vattnet, något som enligt miljöchef Sven-Inge Svensson är klart kopplat till avloppsvatten. Foto: Linus Jepsson

– Vad ”lantbrukarna” haft för sig kan man bara spekulera i då det i dammen flöt kondomer, skriver Johan Forssblad och bifogar bilder på dessa.

Han skickar också med bilder på uppsamlad mikroplast.

– Dessa verkar vara gummigranulat. Sådana används för påfyllning av konstgräsplaner med mera, skriver han.

Regito avslutar med att deklarera sin uppfattning om att det inte ”bara” är dagvatten i dammen.

– Detta bör arbetas vidare med tycker vi. Finns det inläckage av avloppsvatten?

Sven-Inge Svensson tycker att granulat från konstgräsplanen låter oförklarligt.

– Från Österås kan det inte komma till dammen vid Kringelvägen. Det är ändå allvarligt i sig. Men toalettpapper och kondomer är klart kopplat till ett sanitärt avloppsvatten. Totalfosfor, kol och kväve var också högt, så visst är det förorenat vatten, säger han.

Nu vill han att Hässleholms vatten ger förslag på hur problemet ska utredas.

– Det måste utredas brett var det här kan komma ifrån, säger han.

När det är gjort kan det bli skarpare krav på åtgärder med föreläggande från miljönämnden.

Tills en lösning är klar finns risk att avloppsvatten fortsätter att rinna ut i dammsystemet och vidare till Finjasjön. Sven-Inge Svensson ser ärendet som brådskande, men kan för stunden inte säga hur lång tid Hässleholms vatten får på sig att svara. Före jul bör det i alla fall bli.

Sven-Inge Svensson konstaterar att det inte kan handla om bräddning på grund av mycket regn.

– Det är nog någon ledning som krackelerat så att spillvatten kommit in i dagvattnet, det är den hypotes jag har. Det finns ju nödavlopp på flera ställen, säger han.

Han påminner om det stora läckage 2015-2016 då 18,3 miljoner liter avloppsvatten på grund av undermåliga ledningar rann ut i dagvattendammen.

– Det är inte första gången, säger han.

Frilagt berättade 2016 att den totala kostnaden för åtgärderna då landade på cirka 10,5 miljoner kronor. Då ingick förutom förnyelsen av va-ledningarna även ett larmsystem som ger utslag via dator eller sms för 24 nödavlopp i kommunen.

Länsstyrelsen sökte på tisdagen Sven-Inge Svensson, men han säger att han inte fick kontakt med någon därifrån.

– Däremot pratade jag i fredags med Marie Eriksson på länsstyrelsen om både detta och forskningsprojektet för Finjasjön. Vi konstaterade att det uppenbarligen är något fel här. Men det måste ingå i miljökontorets ordinarie tillsyn, inte i Finjasjöprojektet. Reningsverket ska fungera enligt tillståndet. Vi ska inte använda forskningspengar från Havs- och vattenmyndigheten till det som är vårt tillsynsansvar, säger han.

Dock är det viktigt för forskningsprojektet att reningsverket fungerar.

Annelie Johansson meddelar också i mejl till Frilagt att miljökontoret ansvarar för tillsynen av dagvattendammarna.

– Ärendet ligger helt och hållet på miljökontorets bord, vi skickar vidare inkomna mejl till miljökontoret, skriver hon.

Hon berättar också att flera personer på länsstyrelsen haft kontakt med Regito och med kommunens förvaltningar och bolag i frågan och att det finns beredskap om kommunen behöver stöd och råd.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-12-11 Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se