Byggnadsnämnden fattade beslut som ska rivas upp efter nyår

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) försökte lyfta ut ärendet om ett planprogram för utbyggnad av Torshem, Sjörröds gård och Garnisonen från dagordningen, men blev nedröstad. Vid detta sista sammanträde med nämnden, som efter nyår uppgår i en ny miljö- och stadsbyggnadsnämnd, hade de rödgröna fortfarande majoritet. Men Kenny Hansson lovade att riva upp beslutet så […]

Matkassar till behövande i Hässleholm räcker inte till

Rekordmånga människor har i år vänt sig till Svenska kyrkan i Hässleholm för att få ekonomisk hjälp genom matkassar under advent. Det är tredje året församlingen, med hjälp av engagerade från övriga kyrkor, delar ut matkassar som skänks från butiker under fyra fredagar i november och december. – Förra fredagen hade vi alldeles för lite […]

Röda julkrumbukter i ks

INSÄNDARE. Under årets sista möte fick Kommunstyrelsen uppleva en sällsam cirkus då Socialdemokraterna via ett initiativärende försökte ogiltigförklara de omdiskuterade arvodessänkningarna. Man förordade en höjning redan från årsskiftet för att desarmera effekterna av sänkningen som SD och den sk restalliansen gemensamt drivit igenom. Nu lyckades inte försöket eftersom det stoppades i den följande voteringen, men det […]

Hässleholms vatten måste förklara sig om avloppsvattnet

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten måste nu utreda var avloppsvattnet i dagvattendammarna kommer ifrån. Det säger miljöchef Sven-Inge Svensson på onsdagseftermiddagen. – Vi håller på att formulera ett brev till Hässleholms vatten. Det är inte normalt att dammarna ser ut på det här sättet. Det måste vara någonstans det läcker in spillvatten, säger han. Ansvariga på […]