Gruppen-3a-328x120

Byggnadsnämnden fattade beslut som ska rivas upp efter nyår

Byggnadsnämnden fattade beslut som ska rivas upp efter nyår

Planprogrammet för Sjörröds gård, Torshem och Garnisonen klubbades igenom av byggnadsnämnden, trots att ordföranden Kenny Hansson (M) försökte lyfta ut ärendet från dagordningen. Protesterna mot exploateringen av Sjörröds gård handlar bland annat om natur- och kulturvärden. Nära det gamla boningshuset på Sjörröds gård finns riklig förekomst av orkidéer (bild ur privat inventering av orkidéer).

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) försökte lyfta ut ärendet om ett planprogram för utbyggnad av Torshem, Sjörröds gård och Garnisonen från dagordningen, men blev nedröstad. Vid detta sista sammanträde med nämnden, som efter nyår uppgår i en ny miljö- och stadsbyggnadsnämnd, hade de rödgröna fortfarande majoritet. Men Kenny Hansson lovade att riva upp beslutet så fort den nya nämnden – med majoritet mot utbyggnaden – sammanträder den 9 januari. Likadant ska det bli med den trafikplan som klubbades efter att ha lyfts in på dagordningen mot ordförandens vilja.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Byggnadsnämndens sista sammanträde blev något kaotiskt och pågick från klockan 13.30 till 18.15 på tisdagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag skulle ha plockat bort Torshem från dagordningen, det var en miss från min sida, säger Kenny Hansson.

Han var inte med på beredningssammanträdet där det borde ha skett.

– Det går inte att ändra tid för beredningen. Nästa dag lyfte jag ut trafikplanen, men missade detta, förklarar han.

Trafikplanen återkom dock på dagordningen genom ett initiativärende från de rödgröna. Där försökte Kenny Hansson hävda att ärendet inte var politiskt berett eftersom ledamöterna inte hunnit ta del av det slutliga förslaget på 71 sidor. Kommunjurist Magnus Gjerstad kallades in och meddelade efter ajournering att det inte fanns några hinder mot att ta en paus så att ledamöterna hann läsa handlingarna och sedan besluta.

Kenny Hansson tyckte inte att det räckte med den avsatta halvtimmen.

– Man skulle behöva sitta med det tidigare remissutlåtandet och samtidigt granska det nya förslaget, säger han.

Han kan inte nu säga exakt vad i planen det är han inte kan ställa sig bakom.

– Mycket är bra, men exempelvis ingår en hastighetsplan som inte accepterats av tekniska nämnden och det saknas konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar, trots att planen ska gälla fem-tio år framåt. Jag är skeptisk till att i så långa planer skriva ”ska”, det skulle hellre vara ”bör”. Jag tycker också att kommunen skulle gjort en egen trafikutredning istället för att lita på Skånetrafikens, säger han.

I programhandlingarna ingår en volymskiss från det pågående detaljplanearbetet för Sjörröds gård. Illustration: Uulas arkitekter

Trafikplanen föreslår bland annat att brister i gång- och cykelnätet kring alla skolor åtgärdas inom fem år. Inom samma tid ska infarterna till staden omgestaltas. Sänkt hastighet till 30 eller 40 kilometer i timmen föreslås längs vissa infartsvägar, bland annat Hovdalavägen där förändringen till en gata med stadskaraktär är en av de ifrågasatta delarna i det kontroversiella planprogrammet.

Voteringarna slutade 5-4, både när det gällde om ärendet skulle avgöras vid detta sammanträde och om trafikplanen skulle antas. M, KD och SD reserverade sig och FV, som bara har en ersättarplats, lämnade en protokollsanteckning.

På samma sätt gick det med förslaget till planprogram för det omtvistade området kring Garnisonen. Enligt programmet, som ska bli underlag för kommande detaljplaner, kan cirka 1 000 nya bostäder byggas där. Alliansen ville lyfta ut området när den fördjupade översiktsplanen behandlades av kommunfullmäktige i juni.

– Vi är kritiska framför allt till exploatering av Sjörröds gård, det står vi fast vid. Att planlägga natur på folks jordbruksfastigheter och tomter är vi inte heller med på och inte att bygga bostäder längs Hovdalavägen. Annars är det positivt att staden utvecklas och att ett program tas fram, säger Kenny Hansson.

Nu ville allianspartierna i första hand ha en återremiss för att kunna göra om förslaget, men blev nedröstade.

Kenny Hansson tycker att de rödgrönas agerande är omoraliskt.

– Jag gjorde klart att nämnden tappar anseende på det här. Jag anser att vi måste kunna se mer än 20 dagar framåt, säger han.

Han konstaterar att ett planprogram inte är juridiskt bindande.

– Att göra en sådan fråga till en politisk stridsfråga är helt onödigt. Om det hade varit juridiskt bindande kunde jag förstå det. Nu har vi ett sparbeting och varenda arbetstimme med det här ärendet är en resurs som kunde använts till annat. Vi har 60 detaljplaner som är under arbete och en massa planer och strategier på gång. Jag tycker att det här är väldigt tråkigt, säger han.

-Jag kommer att lyfta upp ärendet och riva upp beslutet så fort den nya nämnden sammanträder den 9 januari, deklarerade han.

Hans-Göran Hansson (MP). Foto: Urban Önell

Drivande i att planprogrammet skulle antas på tisdagen var andre vice ordförande Leif Nilsson (S) och Hans-Göran Hansson (MP). Hans-Göran Hansson varnade för att kommunen riskerar skadestånd om friherre Johan Barnekow, tidigare vice ordförande i byggnadsnämnden, inte får bygga på Sjörröds gård. Leif Nilsson har tidigare berättat i Frilagt att byggnadsnämnden haft för avsikt att avskriva ärendet, men ändrat sig efter att Barnekow i sällskap med advokat hotat med skadestånd.

– Barnekow hade lagt ut en massa pengar på ärendet. Om vi avskrev det skulle han förlora alla pengarna, sa Leif Nilsson i Frilagt i augusti 2017.

Frilagt har under onsdagen förgäves sökt både Leif Nilsson och Hans-Göran Hansson.

M, KD, SD och FV reserverade sig mot besluten om planprogrammet och trafikplanen.

FV lämnade en protokollsanteckning.

– Att nu i årets slutskede tvinga igenom planen är provocerande, skriver Björn Widmark i protokollsanteckningen angående planprogrammet.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-18 Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

2018-12-10 Förbereder för 1 000 nya bostäder i omtvistat område

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se