Gruppen-3a-328x120

Fler chefer kan få avgångsvederlag vid omorganisationen

Fler chefer kan få avgångsvederlag vid omorganisationen

Fler förvaltningschefer kan få avgångsvederlag i samband med kommunens omorganisation, även om de tackar nej till en annan tjänst. De som blivit anställda de senaste åren har, liksom räddningschef Daniel Sirensjö, avtal som säger att de har rätt till ett avgångsvederlag på tolv månadslöner plus lön under sin uppsägningstid. Det gäller om de ”inte kan kvarstå i sin tjänst som förvaltningschef och om överenskommelse om ny tjänst inte träffas”. Sådana avtal har både stadsbyggnadskontorets chef Jan Karlsson och kulturchef Anders Rosengren, vars tjänster försvinner den 1 januari på grund av omorganisationen – som har till syfte att spara pengar.

Räddningschef Daniel Sirensjö. Foto: Lotta Persson

Daniel Sirensjö tackade nej till erbjudandet om ny tjänst som avdelningschef för räddningstjänsten, som den 1 januari blir en avdelning under kommunledningskontoret istället för en egen förvaltning. Han får därmed lön under sex månaders uppsägningstid plus tolv månaders avgångsvederlag. Eftersom hans månadslön är 63 600 kronor kostar det kommunen totalt 1,1 miljon kronor eller mer exakt 1 144 800 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rekrytering pågår nu till de nya tjänsterna som förvaltningschefer i de nya sammanslagna nämnderna kultur- och fritidsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Kommundirektör Bengt-Arne Persson bekräftar att någon mer av de nuvarande cheferna kan vara berättigad till avgångsvederlag.

Anders Rosengren anställdes 2013 och Jan Karlsson 2015. Deras ”fallskärmar” regleras i en bilaga till anställningsavtalet. Om de inte blir förvaltningschefer och tackar nej till annan tjänst kan de alltså också få avgångsvederlag på tolv månadslöner.

Kulturchef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell
Stadsbyggnadschef Jan Karlsson. Foto: Lotta Persson

– Om vi inte kan hitta någon annan tjänst till dem kan det bli så, bekräftar personalchef Marie Söderqvist.

Vid framtida anställningar kan det bli aktuellt att korrigera avtalen för att den som tackar nej till en skälig omplacering inte ska kunna få avgångsvederlag.

– Någon sådan diskussion har det inte varit tidigare. Vi får se om den kommer nu, det är inte omöjligt, säger Marie Söderqvist.

De som anställts tidigare har inga avgångsvederlag inskrivna i sina anställningsavtal.

– De har då samma villkor som övriga anställda, det vill säga att LAS, lagen om anställningsskydd, gäller fullt ut, säger Marie Söderqvist.

Det innebär att arbetsgivaren måste pröva andra anställningsmöjligheter och brett se över alla lediga jobb som kan matcha. Om de berörda tackar nej till en skälig omplacering är det skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Stefan Larsson, tjänstledig fritidschef. Foto: Lotta Persson

Det kan ändå bli kostsamt för kommunen eftersom den som fyllt 57 år och varit anställd i minst tio år har en uppsägningstid på ett år. I den kategorin återfinns 61-årige Stefan Larsson som är tjänstledig från jobbet som fritidschef för att arbeta politiskt på deltid i rollen som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Den tillfälliga deltidstjänst han samtidigt haft som utredningssekreterare på kommunledningskontoret tar slut vid årsskiftet.

Han är också en av dem som sökt den nya tjänsten som förvaltningschef för kultur- och fritidsnämnden.

– Alla har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi hoppas kunna lösa allt, men det är ett omfattande pussel att lägga. Jag tror att det kommer att falla på plats efterhand som rekryteringen av nya förvaltningschefer blir klar, då är det lättare att föra konkreta diskussioner, säger Marie Söderqvist.

Hon utesluter inte att tillsättningen av de nya cheferna kan bli förskjuten tills efter nyår.

Tillförordnade fritidschefen Henrik Samevik går tillbaka till sin tidigare tjänst på fritidskontoret den 1 januari. Miljöchef Sven-Inge Svensson har fyllt 65 år och planerar att gå i pension under 2019.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se