Gruppen-3a-328x120

Bjärnums simhall fortsatt stängd för allmänheten

Bjärnums simhall fortsatt stängd för allmänheten

Bjärnums simhall är fortsatt stängd för allmänheten. De nya provsvar som kom på fredagen visade förhöjda värden i simhallens duschrum. Däremot kunde sporthallsdelen öppna för föreningsaktiviteter på fredagen och genom att dessa duschar är godkända kan skolans elever använda dem och börja bada efter jullovet.

Nya åtgärder för att säkra Legionellanivån i badets duschvattensystem måste nu till. Men det kan dröja, hur länge är det idag ingen som vet. Tidigast den 7 januari kan en grupp samlas för att diskutera möjliga lösningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ja, det är inte bra, såklart, det är beklagligt, säger tf fritidschef Henrik Samevik om att Legionellaprov i Bjärnumsbadet än en gång visat ett oönskat högt värde som hindrar honom att öppna badet.

Förbryllande provsvar

Damduschens 840 cfu/l är dessutom uppmätt i ett spolat prov. Det borde ha varit lägre än det ospolade provet som visade 40 cfu/l.

Miljöinspektör Annika Sandberg stöttade beslutet och förordade inte heller att badet skulle öppnas upp för allmänheten. Eftersom Bjärnumsbadet redan är ett pågående tillsynsärende kommer hon nu att ta beslut om vilka eventuellt nya krav som ska ställas. Vilka det kan bli vill hon få fundera på tills efter att hon fått överblick.

– Jag måste ha helt klart besked från tekniska vad som har gjorts och att allt som planerats verkligen är gjort, säger hon.

Först säger Annika Sandberg att hon bara ville dubbelkolla tekniska förvaltningens del av arbetet i projektet att få bukt med Legionellabakterierna i vattensystemet. På en rak fråga medger hon ändå att hon inte har fått in alla uppgifter hon redan tidigare begärt få in.

– Det viktigaste är att tappvattentemperaturerna mätts och håller vad de ska, menar hon.

På fredagsförmiddagen sökte därför både hon och fritidschefen projektledare Bertil Lucchesi på tekniska förvaltningen för att få klart besked. Han visade sig dock ha gått på semester trots att det meddelades i växeln att han var i tjänst. Lika semesterlediga Tobias Oscarsson, Bertil Lucchesi chef, svarade men kunde inte ge alla svar.

– Jag måste ha in svaren för att kunna bedöma bilden. Visserligen är 840 cfu/l ett värde under de aktionsvärde på 1 000 cfu/l som vi har som riktvärde, men det är ett värde som jag inte känner mig nöjd med i detta läget, säger Annika Sandberg.

Övriga Legionellaprover visade generellt låga värden, men varken Henrik Samevik eller Annika Sandberg har ännu hunnit analysera bilden; det var det udda värdet i damduschen som fällde avgörandet. En mer ingående analys sker lite senare och i samarbete med tekniska förvaltningen.

Ett nytt möte mellan de tre inblandade förvaltningarna blir troligen det första steget.

– Det är otur att helgerna nu kommer att försena arbetet, men alla vill ha sin ledighet och det tidigaste vi kommer att kunna ses tror jag är den 7 januari, säger Henrik Samevik.

Någon mötestid är inte bokad.

Kan ni inte låta allmänheten bada på samma villkor som skolan?

– Det går inte för omklädesproblematiken och flödet mellan sporthall och simhall, svarar Henrik Samevik.

Avdelningschef Tobias Oscarsson betonar att hans projektledare är den som ska fortsätta att hålla i detta.

– Jag kan inte så mycket om vad som finns att göra mer än hetvattenspolning, säger Tobias Oscarsson, men föräkrar att han nu ska se över brett vilka ytterligare tekniker som finns.

Har ni nu kontroll på att tappvattentemperaturerna är vad de ska och gör ni de mätningar ni ska?

– Det ska vi ha, men jag har inte idag så att jag kan gå in och berätta att det helt säkert är så. Det är det vi ska ta tag i nu under våren, säger Tobias Oscarsson.

Han menar att brist på resurser är det grundläggande problemet för att underhållsuppgifter brustit.

Men det är väl också en brist på struktur och ledningssystem om du inte kan se vad som görs av vem – eller inte?

– Ja, det är det vi har börjat ta tag i nu, säger Tobias Oscarsson.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se