torsjö live

Byar, städer och identitet

Byar, städer och identitet

INSÄNDARE. Under hösten har Studieförbundet Vuxenskolan jämte Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm haft en underökning gällande tiden före municipalsamhället respektive att Hässleholm blir köping.

Vi har kunnat anknyta till historikerforskning i Lund, som vad gäller Skåne konstaterar speciell byordning sammanfattad som ”konglomerat”. Man talar till och med om att stater tillkommer på detta sätt – innan de blir ”stater” i modern mening.

Våra resultat så här långt är följande:

1.Läreda by och Stoby, som bådadera varit föremål för betydande kartläggning utgör tillsammans det blivande Hässleholm.

2. Slå på Google och finn att det är fullt möjligt att i dag gå Läredarundan i Hässleholm. Mängder av centrala positioner och bemärkta platser, byggnader etcetera har intagit sina positioner i staden som centrala markörer i Hässleholm.

3. Vi finner att tillväxten av Hässleholm alltjämt följer i spåren av de ”konglomerat ” som byarna i Skåne utgör innan de blir stad respektive stadsdelar.

Den tillväxt i form av konglomerat – kör rundan via Våtmarkerna, Hassellunden , Garnisonen, Finjasjöpark – eller Ljungdal, Mac Donalds, Stora nya lager frys- byggnader etcetera, alla bör ingå som konglomerat i den stadsplanering, som på sikt sker för Hässleholms räkning. Den uppräkning av stadsplaneringen för Hässleholm, som nu sker, får inte ske med skygglappar för helheten. Det hänsynstagande till så kallade ”konglomerat”, som är själva växtvärken i Hässleholm, måste ske jämsides med spårområdets förändring. Man kan inte göra detta enbart (!) en bit i taget, som fallet nu tycks vara.

Tore Almer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se