torsjö live vers2

Kyld mat i hemtjänsten försenas efter överklagande

Kyld mat i hemtjänsten försenas efter överklagande

Den kylda maten inom kommunens hemtjänst dröjer. Kommunens upphandling har överklagats av det företag som erbjöd lägst pris, men inte fick uppdraget att distribuera maten. Förvaltningsrätten får nu pröva saken.

Den 11 december blev det klart att Fazer, som distribuerat kyld mat på försök i ett av kommunens hemtjänstområden, vunnit upphandlingen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det andra företag som lämnat anbud, Sodexo, hade det lägsta priset, två miljoner kronor billigare per år än Fazer. Men enligt kommunens utvärdering hade Sodexo inte uppfyllt alla kvalitetskrav. Företaget som fått noll poäng när det gällde möjlighet till individanpassning av måltider skriver i sitt överklagande att man inte kan förstå den poängsättning som gjorts.

– Vad gäller kriteriet individanpassning av måltider har presentation av detta gjorts såväl i anbudet som vid den muntliga presentationen och det är således inte korrekt som påstås i utvärderingen att detta skulle saknas och därför generera 0 poäng, skriver Sodexo.

Sodexo anser inte heller att det är tydligt varför kriteriet utveckling och samarbete endast gett tre av fem poäng medan Fazer hade full poäng på samtliga kvalitetskrav.

Sodexo hävdar att det saknas en norm för vad som ska generera olika poäng.

– Utvärderingsmodellen öppnar för en godtycklig bedömning då den varken är förutsägbar eller kan kontrolleras i efterhand, skriver Sodexo.

Företaget menar att utvärderingsmodellen har sådana brister i transparens att likabehandling inte kunnat iakttas, vilket strider mot lagen om offentlig upphandling. Företaget kräver att upphandlingen ska göras om på grund av att det lidit, eller riskerar att lida, skada.

Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att senast den 9 januari yttra sig över överklagandet och skicka in upphandlingshandlingarna till domstolen.

Kommunens upphandlingschef Rikard Muth säger att det nu blir stopp en tid för det kommunövergripande projektet med kyld mat i hemtjänsten.

Han räknar med att rättsprocessen tar minst tre månader, men berättar att kommunen begärt förtur eftersom det rör sig om mat till äldre inom omsorgen.

Han vill inte uttala sig för detaljerat eftersom yttrandet ännu inte är färdigskrivet.

– Vi ska skriva ihop det på måndag. Men Sodexo har ansett att utvärderingskriterierna är otydliga. Det håller vi inte med om, säger han.

Han förklarar att kommunens kriterier bland annat innebar att anbudsgivarna skulle ange hur de arbetar med individanpassade måltider utifrån Livsmedelsverkets nya råd.

– Det uppfattar vi att Sodexo har missat, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se