torsjö live vers2

Hässleholm med begrundan

Hässleholm med begrundan

INSÄNDARE. När man sätter sig in i planläggningen för Hässleholms stad och på allvar begrundar den, finner man för det första, att vad järnvägen innebar, betydde att man bestämde lokaliseringen av mängder av järnvägstillbehör, lokstallar, vändkors, särskilda magasin, yrkesbostäder för diverse personal etc. Men också och inte minst tillkom Hässleholms verkstäder med sitt vidsträckta geografiska inflytande. Det har därför varit naturligt för järnvägsskräddarna att bygga vidare i sin egen riktning och att betrakta vad som kallas Norden som den naturliga fortsättningen. Detta påverkar på ett olyckligt sätt den vidare utvecklingen av Hässleholm.

Som framgått av några detaljerade studier under ett par års tid, sker den fortsatta tillväxten av Hässleholm som ett klarläggande av ”vägars möte”. Lite äldre hässleholmsbor finner självklart att Hässleholm till sin tyngdpunkt ligger någon annanstans, nämligen där Du handlade Ditt juleöl för en tid sen.

Alla beräkningar av Hässleholms framtid som kommersiellt och annat centrum visar, att en större stad – och den kommer att bli verklighet – ligger i riktning Hässleholmsgården. För en vettig vidare stadsplanering och den dimension(!) som man förstår är förestående, är det närmast självklart att se t.ex. Sösdala som den naturligaste kommande och viktiga stadsdelen. Det hjälper inte att bygga mer natur kring Norden. Utvecklingen hittills visar var tyngden i ”vägars möte” ligger. Närmast gäller det att för Skånebanans del att dra de rätta slutsatserna av denna tyngdpunktsförflyttning. Något annat blir snart dyrt i framtiden.

 

Tore Almer

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se