torsjö live

Paus för fibergrävning Ny upphandling försenad

Paus för fibergrävning Ny upphandling försenad

Vinslöv, Hästveda och Vittsjö får vänta på fiber, trots att arbetet är påbörjat. Anledningen är att den nya upphandlingen av entreprenörer är försenad. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

Arbetet med att gräva ner fiberkabel i Vinslöv, Hästveda och Vittsjö står stilla sedan en tid eftersom kommunens nya upphandling av entreprenörer är försenad.

– Det är klart olyckligt att man måste pausa. Hela projektet är redan fördröjt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), även ordförande i den politiska styrgruppen för fiberprojektet, som inte fått någon information om förseningen.

Han konstaterar också att kommunen inte hinner bygga ut fibernätet innan Telia släcker ner kopparnätet.

Entreprenörernas avtal gick ut i fredags, men arbetena i Vinslöv stannade vid årsskiftet, Hästveda och Vittsjö tidigare än så.

Ansvariga chefer på Hässleholms fibernät hoppas att nya avtal ska vara klara i början på februari. Tisdagen var sista dag att lämna anbud som sedan ska utvärderas innan beslut kan fattas, nya avtal tecknas och arbetena komma igång igen.

När Frilagt började fråga om stoppet i fibergrävningen för ett par veckor sedan ville först ingen kännas vid att det blev något glapp mellan de gamla och de nya avtalen.

Tillförordnade avdelningschefen Kenneth Lind, som tillsatts för att öka utbyggnadstakten och gjorde sin sista arbetsdag på tisdagen, säger att det handlar om en upphandling av ramavtal som inte är lika komplicerad som en vanlig upphandling. Han förklarar också att avtalen med entreprenörerna har förlängts så att de projekt som pågår ska kunna göras klara.

– Det är bara ett enkelt avtal. Det är egentligen en mejlväxling som bekräftar förlängningen av de nuvarande avtalen. Det är ju inte så praktiskt att sätta in en ny entreprenör i ett projekt som pågår, säger han och hänvisar till enhetschef Pernilla Rydmark som då inte är på plats.

Kenneth Lind hävdar att den politiska styrgruppen är underrättad. Lars Johnsson vet dock ingenting och hänvisar därför till kommundirektör Bengt-Arne Persson.

Kenneth Lind lovar att försöka hitta mejlavtalen, men meddelar sedan att han inte lyckades. Efter ett antal mejl mellan de inblandade meddelar kommundirektör Bengt-Arne Persson att det inte finns några avtal.

– En dialog förs mellan fiberavdelningen och Telarco samt TA Mark AB om att avsluta de beställningar som är gjorda, skriver han i mejl till Frilagt och hänvisar till Kenneth Lind för ytterligare information.

Kenneth Lind och upphandlingschef Rikard Muth förklarar sedan båda att det är tillåtet att lägga nya beställningar så länge det gamla avtalet gäller och att avtalat arbete efter överenskommelse och bekräftelse kan sättas igång även därefter. Frågan är då varför det blivit en paus.

Kenneth Lind skickar en lista över pågående projekt och sådana som är under projektering. De pågående är Finja, Bjärnum, Hörja, Boarp, Brönnestad, Tyringe, Vinslöv, Hästveda och Vittsjö. Samförläggningar med Eon sker dessutom i Maglö, Vanneberga, Hässleholm och Röke.

– Vinslöv är det stora, säger Kenneth Lind.

Projekteringar pågår i  Norra Sandby, Nävlinge, Häglinge, Röke, Emmaljunga, Västra Torup, Ballingslöv, Mala, Tykarp, Grantinge och Maglö.

Pernilla Rydmark skickar över mejlväxlingarna med entreprenörerna. Av dem framgår att TA Mark redan den 12 november tackade nej till Hästveda och Vittsjö eftersom kommunen inte erbjöd företaget att färdigställa hela dessa områden. Dagen därpå tackade även Telarco nej på grund av resursbrist. Dessa områden skulle varit färdiga den 31 december.

Pernilla Rydmark, enhetschef för Hässleholms fibernät. Foto: Berit Önell

– Efter diskussioner så kom vi överens om att inte färdigställa dem. Vi kommer att färdigställa Hästveda och Vittsjö med det nya ramavtalet. Vi är försenade i de flesta av våra projekt, men vi ser ingen anledning att inte kunna rätta till detta med nya ramavtal, skriver Pernilla Rydmark i mejl till Frilagt.

När det gäller Vinslöv fick Telarco inte heller beställning på att färdigställa hela området. Enbart etapperna norr om Lommarpsvägen samt stamnät och aktivering av nod skulle vara klart i december.

– De nya ramavtalen kommer mest troligt att vara på plats i början av februari, säger Pernilla Rydmark.

Hon bekräftar att kommunen sannolikt inte före den 30 september hinner fram till alla slutkunder som berörs av Telias nedsläckning av kopparnätet för fast telefoni. Problemet är att mobiltäckningen är dålig på många håll inom de berörda områdena och att boende därför kan bli helt utan telefoni.

När Frilagt frågar vilka som inte hinns med redovisar Pernilla Rydmark istället de som kommunen planerar att hinna med, det vill säga Röke, Emmaljunga och Nävlinge samt stora delar av landsbygden runt Röke och Nävlinge.

De som därmed inte hinns med är bland andra Verum, Adseke och Snärshult samt alltså en del av landsbygden kring Röke och Nävlinge.

– I några av de berörda områdena finns fiberföreningar och Telias bolag Zitus. Hur deras utbyggnadsplaner ser ut vet vi inte exakt, skriver Pernilla Rydmark.

Kommunen vädjade under förra året till Telia om att samordna nedsläckningen med kommunens utbyggnad av fiber.

Kommunalstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), också ordförande i styrgruppen för fiberprojektet, är bekymrad över att det nu blir ytterligare förseningar. Foto: Lotta Persson

– Vi påtalade att det är dålig mobiltäckning. Men de svarade att de har lösningar som funkar så att ingen ska bli utan telefon, berättar Lars Johnsson.

Han förstår att de berörda är oroliga.

– Men jag hoppas att Telia står för sitt ord att ingen ska bli utan. Vi kan inte göra mer, säger han.

Han tycker inte om att fiberprojektet försenas ytterligare, men säger att det viktigaste nu är att det sköts kostnadseffektivt.

– Det är bra om de nya upphandlingarna kan bidra till det. Jag vet inte vad som ligger bakom förseningarna. Den diskussionen får vi ta nästa gång i styrgruppen, säger han.

Kenneth Lind medger att tanken var att den nya upphandlingen skulle varit klar när de gamla avtalen löpte ut. Varför det inte blev så är lite oklart.

– Det beror på ett antal händelser. Vi tog hjälp av en konsult för att skriva brödtexten och konsulten blev sjuk med mera, förklarar han.

Han ser inte någon risk för att de nya avtalen ska ta lång tid att få på plats.

– Det går inte att överklaga upphandlingen på grund av Telecomundantaget, säger han.

Han förklarar också att en del av förseningarna i utbyggnaden beror på bristande kapacitet hos entreprenörerna.

– Det ska bli skönt om vi får in fler nu med de nya avtalen, det är fler som varit intresserade, säger han.

Tony Hadarsson påbörjar sin tjänst som chef för Hässleholms fibernät på onsdagen.

Kommunens nye fiberchef Tony Hadarsson tillträdde sin tjänst den 1 januari, men började med två veckors semester och kommer istället imorgon, onsdag. Kenneth Lind, som blev tillförordnad avdelningschef den 6 september fick därför sitt uppdrag förlängt. Men trots att han nu egentligen slutar kommer han att slutföra upphandlingen.

Kenneth Lind har varit anställd på konsultbasis på 60 procent av normalarbetstid med ett arvode på 850 kronor i timmen, motsvarande drygt 80 000 kronor i månaden.

Syftet med chefstillsättningarna var att öka utbyggnadstakten i fiberprojektet. Målsättningen är att 95 procent av invånarna i kommunen ska ha tillgång till snabbt bredband via fiber senast 2020.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-04-20 Hässleholm ligger efter med fiberutbyggnad Skyndar på där telestationer släcks ner

2018-10-02 Ny chef för kommunens fibernät ska öka utbyggnadstakten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se