Gruppen-3a-328x120

Dags för nya sparkrav

Dags för nya sparkrav

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att arbetet med effektiviseringarna sätter igång snarast. Kommunalråden var eniga, från vänster Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Hässleholms kommun ska spara 120 miljoner kronor genom omstrukturerings- och effektiviseringsarbete under åren 2020 – 2021. Det beslöt kommunfullmäktige i samband med att budgeten för 2019 med flerårsplan antogs. Ambitionen är dessutom att nästa års budget ska antas redan i juni istället för som vanligt i november. Därför måste arbetet med att hantera sparkraven påbörjas redan nu.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid årets första sammanträde på onsdagen att föreslås att kommundirektör Bengt-Arne Persson får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag med förslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I budgeten för 2020 ska 65 miljoner kronor sparas, för 2021 blir det 55 miljoner. Det var alla partier eniga om i fullmäktige. Frågan är bara hur det ska gå till.

– Alla möjligheter inom koncernen måste beaktas, såväl inom kostnads- och intäktssidan samt inom samtliga förvaltningar och bolag, skriver Bengt-Arne Persson själv i tjänsteskrivelsen inför ksau.

Beslutet blev i stort sett att följa skrivelsen, men arbetsutskottet var enigt om att komplettera senaste dag för redovisning till kommunstyrelsen, den 24 april, med en delredovisning i mars.

– Om budgeten ska beslutas i juni måste i princip majoritetens budget vara klar i april. Vi ska inte stressa tjänstemännen, vi ska få fram ett bra underlag snarare än att forcera, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S) som tog initiativ till delredovisningen.

Planen att besluta om budgeten i juni ingår i det nya så kallade årshjul som beslutades i fullmäktige samtidigt som budgeten för i år antogs.

– Vi ska försöka jobba efter det. Men vi får se om vi kan, om inte får vi skjuta på det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Ärendet ska också beslutas i kommunstyrelsen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se