Gruppen-3a-328x120

Rättegång i sex dagar om kommunens fiber

Rättegång i sex dagar om kommunens fiber

Nu är det dags för rättegång om kommunens eventuella brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med fiberetableringen. Foto: Berit Önell

På tisdag inleder patent- och marknadsdomstolen i Stockholm förhandlingen om Hässleholms kommuns vägran att låta privata företag gräva ner fiber på kommunal mark. Konkurrensverket hävdar att konkurrensen därmed begränsas i strid med lagstiftningen och vill att domstolen vid vite om 25 miljoner kronor förbjuder kommunen att fortsätta neka upplåtelse av mark till företag som vill bygga fibernät. Rättegången beräknas ta sex dagar.

Anmälan till Konkurrensverket gjordes hösten 2015 av bland andra branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Då hade kommunen nyligen beslutat att vägra nya privata företag markavtal för att gräva ner fiberkabel på kommunal mark.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Cirka två år senare bedömde Konkurrensverket efter en omfattande utredning att kommunens agerande sätter konkurrensen ur spel.

Enligt stämningsansökan bryter kommunen mot lagens förbud mot ”konkurrensbegränsande förfarande i offentlig säljverksamhet”. Utan tillgång till kommunal mark kan privata företag inte konkurrera med kommunen om fiberutbyggnaden. Konkurrensverket anser att kommunens agerande snedvrider och hämmar en effektiv konkurrens på marknaden för etablering och försäljning av fiber till slutkund i Hässleholms kommun. Dessutom kan det ha fördröjt utbyggnaden av fibernät.

Kommunen har bestritt stämningen och hävdar att man gjort rätt. Bland annat hävdar kommunen att den egna fibersatsningen allvarligt skulle försvåras om privata aktörer fick markavtal med kommunen. Det handlar om ekonomin i projektet, men också möjligheten att bygga ut fiber till hela kommunen till samma anslutningsavgift och att fibernätet ska vara öppet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), som egentligen vill släppa fiberutbyggnaden fri, ser en möjlighet att kommunen kan vinna rättsprocessen och få tillbaka advokatkostnaderna. Foto: Berit Önell

Moderaterna är ett av de partier som drivit att kommunen skulle öppna för konkurrens i fiberutbyggnaden och till och med sälja ut fibernätet, men kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill nu avvakta domstolsprocessen.

– Inställningen från vår sida är fortfarande att vi vill släppa fiberutbyggnaden fritt, men nu tycker jag att det här är så långt framskridet att vi får köra processen färdigt. Det handlar om pengar. Vi har lagt rätt mycket på rättegångskostnader. Om vi vinner ersätter rätten kostnaderna, men om vi hade backat nu hade vi inte fått något tillbaka, säger han.

Förlorar kommunen målet blir det dock inte heller några pengar tillbaka.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se