torsjö live vers2

Politiskt beslut krävs för miljövite över 5 000 kronor

Politiskt beslut krävs för miljövite över 5 000 kronor

Krav på att miljöchefen ska samråda med ordförande gick inte eftersom det var olagligt, men nu får politikerna i Hässleholm ändå ett större inflytande i miljöärenden. De tre politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium ska i fortsättningen besluta bland annat om förelägganden med vite på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Det beslöt nämnden på onsdagen efter förslag av ordförande Kenny Hansson (M).

Miljöchef Sven-Inge Svensson får bara besluta om viten på upp till 5 000 kronor… Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson hade tidigare delegation på beslut om vitesförelägganden upp till 80 000 kronor. Vid högre belopp fattade nämnden beslut. Nu är det bara engångsviten på under 5 000 kronor som tjänstemännen får hantera på egen hand. Förvaltningschef Jan Karlsson får bara vidaredelegera dess till miljöchef och andra medarbetare på miljöområdet. Engångsviten på över 80 000 ligger fortfarande på nämnden. Detsamma gäller för löpande viten per vecka över 15 000 kronor och per månad eller överträdelse över 25 000 kronor. Därunder har presidiet delegation.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Presidiet har också delegation vid beslut om anställningsstopp och vissa andra anställningsfrågor såsom löner, disciplinärenden, uppsägning, förbud mot bisyssla med mera.

Presidiet, som inte får vidaredelegera till någon annan, består förutom av ordförande Kenny Hansson av förste vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

…liksom förvaltningschef Jan Karlsson. Foto: Lotta Persson

Kenny Hanssons förra ordförandeförslag klubbades vid nämnden den 9 januari, men dagen därpå gav kommunjurist Magnus Gjerstad besked till Jan Karlsson om att delegationerna stred mot kommunallagens bestämmelse om att delegationer inte kan vara delade mellan politiker och tjänstemän.

Kenny Hansson var tveksam till det, men hade nu förankrat sitt nya förslag bättre.

– Det visade sig förra gången att det fanns en gråzon för vad vi får och inte får göra, säger han.

Han berättar att han nu haft samråd med både Magnus Gjerstad och kanslichef Elisabeth Aidemark. Samtliga partier fick också ut förslaget i förväg.

Miljö- och stadsbyggnads-nämndens ordförande Kenny Hansson (M) hävdar att många tidigare vitesförelägganden på miljöområdet inte höll i högre instans.

Tjänstemännens förslag var även nu det ursprungliga med delegation till tjänstemännen, utan samråd med ordförande, plus ett mindre tillägg på livsmedelsområdet. Kenny Hanssons skäl till att politikerna ska ha mer att säga till om är liksom tidigare att han vill att miljöbesluten ska bli mer företagsvänliga, och att han vill ha mer kontroll över budgeten.

– Jag anser att vi behöver mer insyn för att det ska bli så bra som möjligt och jag tror inte att det tar jättemycket längre tid att presidiet ska besluta, vi har ändå möte en gång i veckan, säger han.

Han säger att kommunen fått tillbaka många vitesförelägganden som inte hållit när de överklagats till högre instans.

– Då har man varit för snabb på knappen. Det är bättre att ifrågasätta tidigare, säger han.

Någon statistik som visar att det förekommit ofta har han dock inte.

– Jag har en känsla av att det varit många. Vi fick en på 80 000 kronor tillbaka i december. Jag har gått igenom protokoll, men de som inte kommer tillbaka ser jag inte där, säger han.

De rödgröna ville hålla fast vid tjänstemännens förslag. Voteringen slutade 6-4. En ledamot, Erik Åberg Linnér (M) var frånvarande under den delen av sammanträdet. C och S reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se