torsjö live vers2

Ett jämställt Skåne

Ett jämställt Skåne

INSÄNDARE. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i regionen. I uppdraget ingår samverkan med kommuner. Den 11/2 Läste vi i Frilagt att Folkets väl inte vill vara med i ett jämställt Skåne. Ernst Herslow har dessutom lämnat in en motion i frågan.

Ojämställdhet ligger till grund för flera samhällsproblem som mobbing, våld i hemmet och psykisk ohälsa. Utöver allt lidande som ojämställdhet orsakar, är det dessutom en av de största samhällskostnader som vi brottas med. Dessa folkhälsoproblem medför enorma kostnader i samhället, som sjukskrivningar, arbetslöshet, kriminalitet, missbruk och utanförskap. Jämställdhet står för människors lika värde och rättigheter i samhället, oavsett etnicitet, ursprung, kön, sexualitet, ålder, funktion eller socioekonomisk status. Jämställdhet är ett samlingsbegrepp som innefattar alla grupper som utsätts för ojämställdhet. Alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning , vård och hälsa. 

Ett bra ledarskap ser till allas bästa och inte enbart egna intressen. I dag vet vi att det inte är enbart kvinnor och barn som är utsätts för våld, utan även män. Därför har man valt att fokusera på jämställdhet ur ett lite större perspektiv. Som ledare är det viktigt att förstå jämställdhet ur ett helhetsperspektiv. Om man är van vid att vara privilegierad kan jämställdhet upplevas som förtryck, men det innebär inte att forskningen är mindre sann. Centerpartiet står för hållbar utveckling och vi vill att alla ska få samma möjligheter att utvecklas.

Anna Pålsson (C), Lena Svensson(C), Anders Edwall (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se