torsjö live vers2

Kommunen snart utan både säkerhetschef och räddningschef

Hässleholms kommun söker omedelbart både tillfällig säkerhetschef och tillfällig räddningschef eftersom säkerhetschef Anders Nählstedt, som sedan den 1 januari även var tillfällig räddningschef, sagt upp sig. Kommundirektör Bengt-Arne Persson godkände i onsdags att han slutar på kort varsel, med sista anställningsdag den 31 mars. – Det är tufft att ha två jobb och det är […]

Teologi och matematik

INSÄNDARE. Ger teologisk forskning ett försteg till naturvetenskaplig? Båda rymmer fortsatt forskning oavsett möjligheten att man inte når fram till den definitiva lösningen, ”svaret på frågan”. Det är inte heller meningen. Forskning av detta slag leder alltid fram till nya forskningsfrågor. Insikten om sådana sammanhang ledde på 1970- talet till idéhistorisk forskning för gymnasiet – verkställd […]

Ett jämställt Skåne

INSÄNDARE. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i regionen. I uppdraget ingår samverkan med kommuner. Den 11/2 Läste vi i Frilagt att Folkets väl inte vill vara med i ett jämställt Skåne. Ernst Herslow har dessutom lämnat in en motion i frågan. Ojämställdhet ligger till grund för flera […]

Fler stollerier i centrum

INSÄNDARE. I sin strävan att skrämma bort både invånare och turister från att besöka Hässleholm och dess innerstad föreslår nu Tekniska nämnden i Hässleholms kommun att man ska slopa mynten i stadens parkeringsautomater. Vill bara klargöra en sak: Alla invånare i Sverige, samt alla som besöker detta land, är i sin fulla rätt att använda både […]

Vad betyder ordet Stattena?

INSÄNDARE. Undertecknad bor på Stattena-området i Hässleholm sedan decennier och har funderat på varför området kallas så. Om man googlar på ordets betydelse/ursprung träffar man ofta på en stadsdel i Helsingborg, också den med namnet Stattena, samt följande förklaring, jag citerar: ”Det är oklart varför stadsdelen Stattena kallas så. En vanlig teori är att den fick […]

Inget val

INSÄNDARE. I Nsk (1feb) kan man på ledarplats läsa om Sveriges totalhavererade gränskontroller. Föga förvånande i ett land med en pajasregering företrädd av charlataner. För den som prioriterar seriös gränskontroll, realistisk migrationspolitik, värnande om vår suveräna nationalstat med Swexit från EU som mål, minimalt skatteuttag med en offentlig sektor anpassad därefter och där det offentliga ägnar […]

Ingen gräddfil för ensamkommande

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna fick se sin motion om att Hässleholms kommun ska polisanmäla sk ”ensamkommande barn” som misstänks åldersfuska nedröstad. Under årets första fullmäktigemöte var det bara SD och FV som röstade för. Detta är olyckligt då det sänder signaler om att det kan löna sig att ljuga om sin ålder för att tillskansa sig fördelar. Den […]