torsjö live vers2

Bättre sjöutsikt när kommunen fäller träd i Sjörröd

Kommunen har planerat att fälla ett stort antal träd vid Finjasjöns strand i Sjörröd. Många unga träd, men också en hel del äldre, bland annat en stor ek och en stor bok, är markerade med orange färg. Avverkningen har börjat i en av de fyra dungarna som märkts ut på kartan och vissa hus har […]

Stadsfesten räddad

Hesslecity får 350 000 kronor i sponsringsbidrag till Hässleholms stadsfest 2019. Det beslöt en oenig kommunstyrelse på onsdagen sedan SD bestämt sig för att stödja de rödgröna och rösta ja. Den borgerliga restalliansen höll fast vid sitt nej och FV instämde. Cityledaren Johan Jönsson är glad. – Det känns bra. Bidraget var en förutsättning för […]

Politiker får rätt till förlorad arbetsinkomst Regelverket ska förtydligas

Förtroendevalda i Hässleholms kommun ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för sidouppdrag även om de har fast arvode på mer än 25 procent. Det har nu kommunstyrelsen, som avgör hur bestämmelserna ska tolkas, slagit fast. Reglementet ska också ses över och förtydligas, så att det inte ska finnas några oklarheter. SD och FV […]

Därför vill vi ha stadsfesten

INSÄNDARE. De svåra ekonomiska tiderna till trots har Sverigedemokraterna ställt sig positiva till att genomföra Hässleholms Stadsfest 23-24 augusti. Vi tror att ett evenemang som detta kan betala sig i livskvalité och positiva upplevelser för de människor i alla åldrar som närvarar. Det kan även hjälpa till att blåsa liv i ett avsomnat centrum och gynna […]

Förra veckans beslut hävt Detaljplan för Björklunda ställs ut

Beslutet att stoppa detaljplanen för Björklunda hävdes vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens extra sammanträde på onsdagen. Genom att Moderaterna bytte fot och Sverigedemokraterna avstod från att delta blev det majoritet i nämnden för att istället låta planen gå vidare till utställning. Folkets väl höll fast vid att området är olämpligt för bebyggelse och reserverade sig i […]